A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 198179-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.bmsk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mosdósi kastély felújítása

Hivatkozási szám: EKR001308222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás tervezési feladatok ellátása és kivitelezési munkák elvégzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 24 949 926 066.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: 7257 Mosdós, Petőfi Sándor u. 4., belterület, HRSZ: 172/4, 172/5, 179

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Beszerzés tárgya:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás tervezési feladatok ellátása és kivitelezési munkák elvégzése

Helyszín: 7257 Mosdós, Petőfi Sándor u. 4., belterület, HRSZ: 172/4, 172/5, 179

A, Tervezési feladatok: 23 800 m2 egészségügyi létesítmény tervezése:

- engedélyezési tervdokumentáció készítése,

- építési engedélyezési eljárás lefolytatása a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével,

- kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

A 140 ágyas pavilon (6. sz. épület) kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll.

B, Megvalósítási-kivitelezési feladatok:

a, A kivitelezés a 140 ágyas pavilonépület, a kastély épület és a 20., 47., 48., 49. sz. épületek felújításával, a 80 ágyas ápolási osztály, az új gyermekrehabilitáció és uszoda építésével, és egyéb bontási munkákkal és közműfejlesztéssel kezdődik, azt követően kerül sor a szolgálati lakások (17, 26., 38. sz. épületek) felújítására, az új szociális otthon építésére, 80 ágyas pavilon és egyéb épületek bontására, park és kertépítésre.

b, A beruházás teljes időtartama 1380 nap, amely tartalmazza a 180 nap tervezést.

c, Tárgymennyiségek:

1. Épületek nettó alapterületei:

a, Megmaradó, felújítandó épületek, összesen: 11313 m2

- Kastély (1. sz. épület): 1542 m2

- 140 ágyas pavilon (6. sz. épület): 5024 m2

- Idősek otthona (10. sz. épület): 815 m2

- Kiskastély lakóépület (17. sz. épület): 555 m2

- Porta épület (20. sz. épület): 14 m2

- Szolgálati lakás, 8 lakásos (26. sz. épület): 906 m2

- Szolgálati lakás, 10 lakásos (38. sz. épület): 1214 m2

- Beteglátogató (47. sz. épület): 402 m2

- Gyógyszertár és Igazgatási épület (48. sz. épület): 616 m2

- Gyógytornaterem (49. sz. épület): 225 m2

b, Bontandó épületek, összesen: 11056 m2

- Kisded osztály és iskola (2. sz. épület): 1498 m2

- Labor, mikrobiológiai és gazdasági hivatal (3. sz. épület): 1162 m2

- Élelmezés és könyvtár (4. sz. épület): 1292 m2

- 80 ágyas pavilon (5. sz. épület): 1723 m2

- Szolgálati lakás, 3 lakásos (7. sz. épület): 214 m2

- Mini hotel (8. sz. épület): 121 m2

- Előadóterem és nővérszálló (11. sz. épület): 1045 m2

- Tanuszoda (14. sz. épület): 712 m2

- Patológia (16. sz. épület): 259 m2

- Ambulancia (19. sz. épület): 379 m2

- Beltéri gyermekmedence, uszoda, vízgépészettel együtt (39. sz. épület): 265 m2

- Egyéb elbontandó épületek (9., 15., 18., 21., 22., 24., 25., 28., 33., 34., 35., 37., 39., 40., 41., 50., 51., 52. sz. épületek): 2386 m2

c, Új épületek, összesen: 6506 m2

- Új 80 ágyas pavilon, Gyermekrehabilitáció, Uszoda (6. sz. épület bővítése): 3063+1376+405= 4844 m2

- Új 50 férőhelyes idősek otthona bővítés (10. sz. épület bővítése): 1662 m2

2. Munkanemek és mennyiségek:

- Homlokzati csőállvány állítása: 14432 m2

- Szárazhabarcs esztrich aljzat készítése: 7325 m2

- Teherhordó és kitöltő égetett agyag-kerámia falazat készítése: 4032 m2

- Égetett agyag-kerámia válaszfal építése: 12485 m2

- Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá: 2835 m2

- Belső oldal- és mennyezetvakolat készítése gépi felhordással: 30356 m2

- Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások: 9890 m2

- Gipszkarton válaszfal szerkezetek: 5163 m2

- Műemléki kettős cserépfedés: 1452 m2

- Hidegburkolatok készítése: 17942 m2

- Melegburkolatok készítése: 9693 m2

- Belső diszperziós festés: 44918 m2

- Személyfelvonó 4 db, étellift 3 db

- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 1560 m3

- Fejlett föld felrakása szállítóeszközre: 2028 m3

- Szerkezetépítés, síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, új épület: 7584 m2

- Szerkezetépítés, kétoldali falzsaluzás, új épület: 6369 m2

- Szerkezetépítés, helyszíni beton bedolgozása, új épület: 4016 m3

- Szerkezetépítés, betonacél helyszíni szerelése: 432 t

- Erősített BETON TÉRKŐ burkolatok építése parkoló felületen: 300 m2

- Bozót és cserjeirtás: 7500 m2

- Gyepnyesés 15 cm mélységig: 15000 m2

A tervezett átalakítással érintett terület műemléki környezetben van, a kastély műemléki épület.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi épület tervezése során szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (db, min. 0 - max. 5 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 222-584181
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozói kivetelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 949 926 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák;

Felvonulási létesítmények részfeladatai;

Bontás részfeladatai;

Zsaluzás és állványozás részfeladatai;

Költségtérítés tételek részfeladatai;

Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai;

Síkalapozás részfeladatai;

Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai;

Előregyártott épületszerkezetek elhelyezése és szerelése;

Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai;

Fém és könnyű épületszerkezetek részfeladatai;

Ácsmunka részfeladatai;

Vakolás és rabicolás részfeladatai;

Szárazépítés részfeladatai;

Tetőfedés részfeladatai;

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai;

Bádogozás részfeladatai;

Nyílászáró szerkezetek elhelyezése részfeladatai;

Lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladatai;

Felületképzés részfeladatai;

Beépített berendezési tárgyak részfeladatai;

Szigetelés részfeladatai;

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részfeladatai;

Beépített szállító és emelő berendezések részfeladatai;

Szignalizáció;

Konyhatechnológia;

Kertépítés, utcabútorok részfeladatai;

Útépítés, kőburkolat készítése részfeladatai;

elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, épületvillamossági munkák részfeladatai;

Erősáram, gyengeáram részfeladatai;

Gépészet, tűzvédelem részfeladatai;

Akadálymentesítés részfeladatai;

Közműépítés részfeladatai;

teljeskörű tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása;

Orvosi gázrendszer kialakítási munkák részfeladatai;

Vízgépészeti munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1)

Horváth Építőmester Építőipari Zrt.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.

Adószáma: 23037108-2-03

2)

Közös ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

Adószáma: 25098367-2-43

Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2022