Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 198179-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.bmsk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mosdósi kastély felújítása

Hivatkozási szám: EKR001308222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás tervezési feladatok ellátása és kivitelezési munkák elvégzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 24 949 926 066.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: 7257 Mosdós, Petőfi Sándor u. 4., belterület, HRSZ: 172/4, 172/5, 179

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Beszerzés tárgya:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás tervezési feladatok ellátása és kivitelezési munkák elvégzése

Helyszín: 7257 Mosdós, Petőfi Sándor u. 4., belterület, HRSZ: 172/4, 172/5, 179

A, Tervezési feladatok: 23 800 m2 egészségügyi létesítmény tervezése:

- engedélyezési tervdokumentáció készítése,

- építési engedélyezési eljárás lefolytatása a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével,

- kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

A 140 ágyas pavilon (6. sz. épület) kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll.

B, Megvalósítási-kivitelezési feladatok:

a, A kivitelezés a 140 ágyas pavilonépület, a kastély épület és a 20., 47., 48., 49. sz. épületek felújításával, a 80 ágyas ápolási osztály, az új gyermekrehabilitáció és uszoda építésével, és egyéb bontási munkákkal és közműfejlesztéssel kezdődik, azt követően kerül sor a szolgálati lakások (17, 26., 38. sz. épületek) felújítására, az új szociális otthon építésére, 80 ágyas pavilon és egyéb épületek bontására, park és kertépítésre.

b, A beruházás teljes időtartama 1380 nap, amely tartalmazza a 180 nap tervezést.

c, Tárgymennyiségek:

1. Épületek nettó alapterületei:

a, Megmaradó, felújítandó épületek, összesen: 11313 m2

- Kastély (1. sz. épület): 1542 m2

- 140 ágyas pavilon (6. sz. épület): 5024 m2

- Idősek otthona (10. sz. épület): 815 m2

- Kiskastély lakóépület (17. sz. épület): 555 m2

- Porta épület (20. sz. épület): 14 m2

- Szolgálati lakás, 8 lakásos (26. sz. épület): 906 m2

- Szolgálati lakás, 10 lakásos (38. sz. épület): 1214 m2

- Beteglátogató (47. sz. épület): 402 m2

- Gyógyszertár és Igazgatási épület (48. sz. épület): 616 m2

- Gyógytornaterem (49. sz. épület): 225 m2

b, Bontandó épületek, összesen: 11056 m2

- Kisded osztály és iskola (2. sz. épület): 1498 m2

- Labor, mikrobiológiai és gazdasági hivatal (3. sz. épület): 1162 m2

- Élelmezés és könyvtár (4. sz. épület): 1292 m2

- 80 ágyas pavilon (5. sz. épület): 1723 m2

- Szolgálati lakás, 3 lakásos (7. sz. épület): 214 m2

- Mini hotel (8. sz. épület): 121 m2

- Előadóterem és nővérszálló (11. sz. épület): 1045 m2

- Tanuszoda (14. sz. épület): 712 m2

- Patológia (16. sz. épület): 259 m2

- Ambulancia (19. sz. épület): 379 m2

- Beltéri gyermekmedence, uszoda, vízgépészettel együtt (39. sz. épület): 265 m2

- Egyéb elbontandó épületek (9., 15., 18., 21., 22., 24., 25., 28., 33., 34., 35., 37., 39., 40., 41., 50., 51., 52. sz. épületek): 2386 m2

c, Új épületek, összesen: 6506 m2

- Új 80 ágyas pavilon, Gyermekrehabilitáció, Uszoda (6. sz. épület bővítése): 3063+1376+405= 4844 m2

- Új 50 férőhelyes idősek otthona bővítés (10. sz. épület bővítése): 1662 m2

2. Munkanemek és mennyiségek:

- Homlokzati csőállvány állítása: 14432 m2

- Szárazhabarcs esztrich aljzat készítése: 7325 m2

- Teherhordó és kitöltő égetett agyag-kerámia falazat készítése: 4032 m2

- Égetett agyag-kerámia válaszfal építése: 12485 m2

- Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá: 2835 m2

- Belső oldal- és mennyezetvakolat készítése gépi felhordással: 30356 m2

- Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások: 9890 m2

- Gipszkarton válaszfal szerkezetek: 5163 m2

- Műemléki kettős cserépfedés: 1452 m2

- Hidegburkolatok készítése: 17942 m2

- Melegburkolatok készítése: 9693 m2

- Belső diszperziós festés: 44918 m2

- Személyfelvonó 4 db, étellift 3 db

- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén: 1560 m3

- Fejlett föld felrakása szállítóeszközre: 2028 m3

- Szerkezetépítés, síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, új épület: 7584 m2

- Szerkezetépítés, kétoldali falzsaluzás, új épület: 6369 m2

- Szerkezetépítés, helyszíni beton bedolgozása, új épület: 4016 m3

- Szerkezetépítés, betonacél helyszíni szerelése: 432 t

- Erősített BETON TÉRKŐ burkolatok építése parkoló felületen: 300 m2

- Bozót és cserjeirtás: 7500 m2

- Gyepnyesés 15 cm mélységig: 15000 m2

A tervezett átalakítással érintett terület műemléki környezetben van, a kastély műemléki épület.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi épület tervezése során szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (db, min. 0 - max. 5 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 222-584181
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozói kivetelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internetcím: http://www.laterex.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 949 926 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák;

Felvonulási létesítmények részfeladatai;

Bontás részfeladatai;

Zsaluzás és állványozás részfeladatai;

Költségtérítés tételek részfeladatai;

Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai;

Síkalapozás részfeladatai;

Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai;

Előregyártott épületszerkezetek elhelyezése és szerelése;

Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai;

Fém és könnyű épületszerkezetek részfeladatai;

Ácsmunka részfeladatai;

Vakolás és rabicolás részfeladatai;

Szárazépítés részfeladatai;

Tetőfedés részfeladatai;

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai;

Bádogozás részfeladatai;

Nyílászáró szerkezetek elhelyezése részfeladatai;

Lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladatai;

Felületképzés részfeladatai;

Beépített berendezési tárgyak részfeladatai;

Szigetelés részfeladatai;

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részfeladatai;

Beépített szállító és emelő berendezések részfeladatai;

Szignalizáció;

Konyhatechnológia;

Kertépítés, utcabútorok részfeladatai;

Útépítés, kőburkolat készítése részfeladatai;

elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, épületvillamossági munkák részfeladatai;

Erősáram, gyengeáram részfeladatai;

Gépészet, tűzvédelem részfeladatai;

Akadálymentesítés részfeladatai;

Közműépítés részfeladatai;

teljeskörű tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása;

Orvosi gázrendszer kialakítási munkák részfeladatai;

Vízgépészeti munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1)

Horváth Építőmester Építőipari Zrt.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.

Adószáma: 23037108-2-03

2)

Közös ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

Adószáma: 25098367-2-43

Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2022