Szolgáltatások - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgium-Brüsszel: Tanulmány az építőipari szolgáltatások terén használt építési termékek használata útjában álló akadályokról

2019/S 084-198226

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postai cím: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanulmány az építőipari szolgáltatások terén használt építési termékek használata útjában álló akadályokról

Hivatkozási szám: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EASME azzal a céllal indítja a pályázati felhívást, hogy tanulmányozza az építési termékekről szóló rendelet alapján törvényesen forgalomba helyezett építési termékek használata útjában álló akadályokat.

A tanulmány célja azonosítani és a vonatkozó uniós jogszabályi keretbe foglalni az építőipari szolgáltatások nyújtása útjában álló legrelevánsabb nemzeti törvényi akadályokat, különösen a határokon átnyúló szinten, az építőipari anyagok használatához kapcsolódóan, az építőipari szolgáltatásokra vonatkozó jövőbeni belső piaci irányelvek fejlesztéséhez szolgáló bizonyítékként.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok végrehajtására a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kerül sor.

A találkozókat az EASME helyszínén vagy az Európai Bizottság brüsszeli helyszínén tartják.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az építőipari ágazat gazdasági szempontból az egyik legjelentősebb ágazat. Ezért kulcsfontosságú szerepet tölt be egy valóban integrált egységes piac értékelésekor és fejlesztésekor. Azonban az értékelés és fejlesztés során számos nehézség származik az ágazatra EU-szerte vonatkozó sokféle szabályból; az építőipari ágazat az egyik leginkább szabályozott ágazat Európában, különösen nemzeti és szubnacionális szinten. A tanulmány célja azonosítani és a vonatkozó uniós jogszabályi keretbe foglalni az építőipari szolgáltatások nyújtása útjában álló legrelevánsabb nemzeti törvényi akadályokat, különösen a határokon átnyúló szinten, az építőipari anyagok használatához kapcsolódóan, az építőipari szolgáltatásokra vonatkozó jövőbeni belső piaci irányelvek fejlesztéséhez szolgáló bizonyítékként. Bár ezek a korlátozások a tagállamok mindegyikében jellemzők, jelentős kedvezőtlen hatással járó akadályokat jelentene az építőipari szolgáltatások határokon átnyúló biztosítása és így az építőipari szolgáltatások belső piacának integrációja számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő (COSME) program támogatási intézkedéseinek finanszírozásáról szóló, 5.2.2018 keltezésű C(2018) 568 végleges bizottsági végrehajtási határozat.

II.2.14)További információk

Harmadik országból származó szervezetek részvétele lehetséges azzal a feltétellel, hogy az adott harmadik ország szerepel a COSME-rendelet 6. cikkében, és részvételi megállapodást kötött a COSME-program vonatkozó részében. Lásd a 3.1. pontot. A jelen közbeszerzési eljáráshoz történő hozzáférésről szóló pályázati dokumentációban történő részvétel.

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/06/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/06/2019
Helyi idő: 14:30
Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels — BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2019