Servicii - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgia-Bruxelles: Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

2019/S 084-198226

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Adresă: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

Număr de referinţă: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASME lansează prezenta licitație pentru studierea obstacolelor în utilizarea produselor de construcție plasate legal pe piață în temeiul regulamentului privind produsele din domeniul construcțiilor.

Obiectivul acestui studiu este de a identifica unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant.

Orice reuniune va avea loc la sediul EASME sau la sediul Comisiei Europene din Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai importante sectoare din punct de vedere economic. Prin urmare, este esențială existența unei piețe unice cu adevărat integrate procesul de evaluare și dezvoltare. Cu toate acestea, multe dificultăți în această evaluare și dezvoltare rezultă din multitudinea normelor aplicabile sectorului în întreaga UE; sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai puternic reglementate sectoare din Europa, mai ales la nivel național și subnațional. Obiectivul acestui studiu este de a identifica unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor. Aceste restricții, dacă ar fi într-adevăr comune în toate statele membre, ar reprezenta obstacole cu mare impact negativ asupra furnizării transfrontaliere de servicii în domeniul construcțiilor și, prin urmare, la integrarea pieței interne a serviciilor din domeniul construcțiilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2018) 568 din 5.2.2018 privind finanțarea măsurilor de sprijin al Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME).

II.2.14)Informații suplimentare

Participarea entităților stabilite într-o țară terță este posibilă, cu condiția ca țara terță să fie menționată la articolul 6 din regulamentul COSME și a semnat un acord de participare la partea relevantă a programului COSME. A se citi punctul 3.1. Participarea la caietul de sarcini al licitației pentru accesul la această procedură de achiziții.

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/06/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels — BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019