Storitve - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgija-Bruselj: Študija o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov v gradbenih storitvah

2019/S 084-198226

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštni naslov: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov v gradbenih storitvah

Referenčna številka dokumenta: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EASME objavlja javni razpis za študijo o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov, ki so zakonito dani na trg v okviru uredbe o gradbenih proizvodih.

Cilj te študije je, da v skladu z veljavno zakonodajo EU opredeli nekatere najpomembnejše nacionalne ovire pri zagotavljanju gradbenih storitev, zlasti na čezmejni ravni, povezane z uporabo gradbenih materialov, kot vir dokazov za razvoj prihodnje politike notranjega trga za gradbene storitve.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec.

Morebitni sestanki bodo potekali v prostorih agencije EASME ali Evropske komisije v Bruslju.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Gradbeni sektor je eden od najpomembnejših sektorjev z gospodarskega vidika. Zato je izredno pomemben pri ocenjevanju in razvoju obstoja resnično integriranega enotnega trga. Vendar pa številne težave pri ocenjevanju in razvoju izhajajo iz številnih pravil, ki veljajo za sektor po vsej EU; gradbeni sektor je eden najbolj reguliranih sektorjev v Evropi, predvsem na nacionalni in podnacionalni ravni. Cilj te študije je, da v skladu z veljavno zakonodajo EU opredeli nekatere najpomembnejše nacionalne ovire pri zagotavljanju gradbenih storitev, zlasti na čezmejni ravni, povezane z uporabo gradbenih materialov, kot vir dokazov za razvoj prihodnje politike notranjega trga za gradbene storitve. Te omejitve, če bi bile dejansko skupne v vseh državah članicah, bi predstavljale ovire z zelo škodljivimi posledicami za čezmejno opravljanje gradbenih storitev in s tem povezovanje notranjega trga gradbenih storitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 568 final z dne 5.2.2018 o financiranju podpornih ukrepov Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME).

II.2.14)Dodatne informacije

Sodelovanje subjektov s sedežem v tretji državi je možno pod pogojem, da je tretja država navedena v členu 6 Uredbe COSME in je podpisala sporazum o sodelovanju v ustreznem delu programa COSME. Preberite točko 3.1. Sodelovanje v razpisnih specifikacijah za dostop do tega postopka javnega naročila.

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/06/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/06/2019
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/04/2019