Építési beruházás - 198436-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198436

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001347612020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a Beruházás megvalósítása, a Beruházás megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a Beruházáshoz tartozó műszaki berendezések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, azok műszaki átadása, birtokba adása. Nyertes Ajánlattevő feladata a használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az ezekben szereplő esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése.

A tervezési feladat kiterjed a Beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos tervezési feladatokat.

A Beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Tervezési feladatok: A feladat részét képezi az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre.

Kivitelezési feladatok:

Fortuna épület és Fellner épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

- szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

- építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

- szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

- belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

- KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

- gépészeti erősáram és automatika rendszer,

- épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika)

- restaurátori munkák (kőrestaurátori, kő és terazzo munkák, famunkák, fémmunkák, és üvegmunkák, vakolati, stukkó és festő, díszítőfestő munkák, lámpák, csillárok, díszmű bádogos munkák).

- tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok).

- konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),

- emelő és szállítóberendezések.

„K” épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

- mélygarázs építés,

- szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

- építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

- szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

- belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

- KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

- gépészeti erősáram és automatika rendszer,

- épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika),

- tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

- emelő és szállítóberendezések.

Egyéb feladatok:

- Organizáció, állványozás

- Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése

- Fellner épület díszudvar

- Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása)

Opciós feladatok:

- Opció 1.: a 2021. 03. 05-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás).

- Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint

Az elvégzendő feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével.

Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót fel kell újítani, a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek.

A belsőépítészeti munkák keretében új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek.

Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka (kőelemek gyártása és beépítése) tervezett.

A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat.

A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 970
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 077-196113

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum Utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 54 378 709 418.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Feladat: a megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a műszaki berendezések, a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, műszaki átadása, birtokba adása. A használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése. A tervezés kiterjed a különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére, amely a Beruházás megvalósításához szükséges, különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos feladatokara. A Beruházás során a Fellner által tervezett, műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára. Tervezés: az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre. Kivitelezés: Fortuna és Fellner épület esetében feladatok, munkanemek: szerkezetépítés, építőmesteri munkák, szakipari munkák, belsőépítészet, KÖF, erős-és gyengeáramú munkák, gépészeti erősáram és automatika rendszer, épületgépészet, restaurátori munkák, tájépítészet,konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),emelő és szállítóberendezések. „K” épület esetében feladatok, munkanemek: mélygarázs építés, szerkezetépítés, építőmesteri munkák, szakipari munkák, belsőépítészet, KÖF, erős-és gyengeáramú munkák, gépészeti erősáram és automatika rendszer, épületgépészet, tájépítészet, emelő és szállítóberendezések. Egyéb feladatok: Organizáció, állványozás, Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése, Fellner épület díszudvar, Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása) Opció 1.: a 2021. 03. 05-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás). Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint. A feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével. Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót és a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek. A belsőépítészet: új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek. Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka tervezett. A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat. A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 970
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 54 767 051 545.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum Utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az 1.sz. mód. időpontja és tartalma: 2021.12.15. a) Díj és ezzel összefüggő műszaki tartalom: Kbt. 141.§ (2)-(3) bek. b) Tartalékkeret csökkentése és az árazott költségvetés aktualizálása: 141.§ (6) bek. A 2. sz. mód. időpontja: 2022. március 30. a) Szerződés 11.3.6. pont harmadik bekezdés módosítása: Eredeti: Amennyiben kifejezetten a Beruházáshoz tervezett, egyedi, máshol fel nem használható termék, gép, eszköz, anyag kerül legyártásra és ezt Vállalkozó legalább 15 nappal a teljesítésigazolási kérelem benyújtása előtt Megrendelő felé írásban jelzi, a Megrendelő és Megrendelő Általános Megbízottja 10 napon belül meggyőződik a tárolási nyilatkozatban foglalt anyag és annak mennyiségének legyártásáról és az Ingatlan területén, vagy a Megrendelő áltla jóváhagyott helyszínen történő elhelyezéséről. Felek e körben megállapításaikat jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Amennyiben a tárolási nyilatkozatban foglaltak Megrendelő részéről visszaigazolásra kerülnek, úgy ez esetben Vállalkozó jogosult az adott munkafolyamat anyagköltsége legfeljebb 50%-ának a soron következő teljesítésigazolásakor történő elszámolására. Az adott munkanem esetében minden további díjigény az adott anyag beépítésével számolható el az általános szabályok szerint. Mód.: Amennyiben kifejezetten a Beruházás kiviteli terveiben szereplő, a kivitelezés során beépítésre kerülő termék, gép, eszköz, építési anyag kerül legyártásra, beszerzésre és ezt Vállalkozó legalább 15 nappal a teljesítésigazolási kérelem benyújtása előtt Megrendelő felé írásban jelzi, a Megrendelő és Megrendelő Általános Megbízottja 10 napon belül meggyőződik a tárolási nyilatkozatban foglalt anyag és annak mennyiségének a Beruházás kiviteli tervei tartalmával való összhangjáról, az anyag rendelkezésre állásáról és az Ingatlan területén, vagy a Megrendelő által jóváhagyott helyszínen történő elhelyezéséről, és nyilatkozik annak elfogadásáról. Felek e körben megállapításaikat jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Amennyiben a tárolási nyilatkozatban foglaltak Megrendelő részéről visszaigazolásra kerülnek, úgy ez esetben Vállalkozó jogosult az adott munkafolyamat anyagköltsége legfeljebb 50%-ának a soron következő teljesítésigazolásakor történő elszámolására. Az adott munkanem esetében minden további díjigény az adott anyag beépítésével számolható el az általános szabályok szerint. b) A Szerződés mellékletét képező Projektirányítási és Folyamatszabályozási Kézikönyv módosítása, amely adminisztratív jellegű, annak aktualizálását jelenti. Az a) pontban foglaltak szükségességét az eljárás előkészítését és a Szerződés megkötését követően megváltozott gazdasági, építőipari piaci körülmények az alapanyagárak kritikus, kiszámíthatatlan emelkedése, ill. az építőipari nyers- és alapanyag termelés ellátásának bizonytalanságai indokolják. A tervezés 2021. végi befejezését követően vált megállapíthatóvá azon gépek, építési anyagok, termékek, eszközök köre és szükséges mennyisége, melyek tekintetében a jelentős beszerzési nehézségek, áringadozások, piaci hatások detektálásra kerültek. Az Eljárás előkészítésekor csak az egyedi, beruházás-specifikus gépek, építési anyagok, termékek, eszközök köre volt Megr-ő számára előre látható, meghatározható. Sem a közbeszerzési eljárás megindításakor, sem a szerződéskötéskor Megr-ő számára nem volt előre látható, hogy az egyedi termékeken kívül más dolgok letárolása szükségessé válik az időközben bekövetkezett piaci hiány és az ellátási lánc bizonytalanságai miatt, valamint annak okán, hogy Vállalkozó a piaci környezet fentiekben részletezett megváltozása miatt az ajánlatadáskor előre láthatóakhoz képest lényegesen eltérő feltételekkel tud beszállítóival, alvállalkozóival szerződni. A Szerződés módosításával annak teljesítése során a beépítendő anyagok szélesebb körét lehet tárolási nyilatkozattal elszámolni, amely által Vállalkozó a beszerzéseit kellő időben tudja elindítani, a Beruházás befejezése mind a díj, mind határidő oldalon biztonságosabbá válik.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződés 11.3.6. pont harmadik bekezdés módosításának jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c.) pontja, tekintettel a VII.2.1) pontban rögzített olyan körülményekre, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az ellenérték pedig nem változik.

A Projektirányítási Kézikönyv módosításának jogalapja a Kbt. 141.§ (6) bekezdése, mivel annak aktualizálása nem tekinthető lényeges módosításnak, az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételek kritériumaira hatással nincs, a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 54 767 051 545.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 54 767 051 545.00 HUF