Services - 198488-2021

21/04/2021    S77

Netherlands-Oss: Education and training services

2021/S 077-198488

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Oss
National registration number: 82056995
Postal address: Raadhuislaan 2
Town: Oss
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5341 GM
Country: Netherlands
Contact person: Rian Loeffen
E-mail: inkoop@oss.nl
Telephone: +31 412629911
Fax: +31 412642605
Internet address(es):
Main address: http://www.oss.nl
Address of the buyer profile: https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/aanbestedingen.htm
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

B1-route ten behoeve van de inburgering van asielmigranten

II.1.2)Main CPV code
80000000 Education and training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad zijn voornemens de B1-route in het kader van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering per 1.1.2022 in te kopen bij ROC De Leijgraaf.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 850 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

3 850 000 EUR.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Vrijwillige transparantie

Voornemen tot onderhandse gunning van de B1-route aan ROC

Aanleiding

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad zijn voornemens de B1-route in het kader van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering per 1-1-2022 in te kopen bij ROC De Leijgraaf.

De wethouders van deze gemeenten hebben vorig jaar in het regionaal portefeuillehouders overleg arbeidsmarktbeleid al aangegeven dat zij de B1-route en de Onderwijsroute ten behoeve van de inburgering van asielmigranten voor de komende vier jaren gezamenlijk en bij voorkeur bij de strategische partner van de gemeenten ROC De Leijgraaf willen inkopen. Over de inkoop van de Z-route is besloten om niet regionaal in te kopen.

De per 1.6.2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 stelt echter dat de inkoop van sociale-, opleiding faciliterende- en begeleidingsdiensten in beginsel een overheidsopdracht is die een bepaalde mate van openbaarheid met zich meebrengt. De mate van openbaarheid beperkt de gemeente door uitsluitend de publicatie van deze vrijwillige transparantie voorafgaand aan het sluiten van de nieuwe overeenkomst met de huidige contractpartij. De gemeente is van mening dat (sociaal) maatschappelijke belangen in deze zwaarder wegen dan het belang van openbare mededinging en marktwerking. Deze inkoopprocedure is in lijn met de Aanbestedingswet 2012, die gemeenten de ruimte geeft om bij het aanbesteden van opleiding een verlicht regime toe te passen. Immers, deze activiteiten staan op de bijlage XIV van de Europese richtlijn 2024/24/EU voor sociale en andere specifieke diensten. Artikel 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet beschrijven de stappen bij een verlichte procedure.

De gemotiveerde redenen waarom de gemeenten van mening zijn dat de opdracht onderhands moet worden gegund aan de huidige aanbieder, wordt in een bijlage gedetailleerd weergegeven.

De volledige motivatie is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

B1-route ten behoeve van de inburgering van asielmigranten

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
National registration number: 41086065
Postal address: Verlengde Noordkade 10
Town: Veghel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5462EH
Country: Netherlands
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 850 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 850 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Twintig dagen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021