Supplies - 198509-2020

29/04/2020    S84    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Măgurele: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2020/S 084-198509

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
National registration number: RO 3321234
Postal address: Str. Reactorului nr. 30
Town: Măgurele
NUTS code: RO322
Postal code: 077125
Country: Romania
Contact person: Corina Lungu; Viorica Baicu; Ecaterina Gingu-Imparat; Alina Mureșan
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telephone: +40 374676320
Fax: +40 311038873

Internet address(es):

Main address: www.eli-np.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100094116
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Cercetare
I.5)Main activity
Other activity: Cercetare-dezvoltare

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Componente optice și optomecanice II: lot 1: oglinzi dielectrice și metalice, filtre optice și rețele de difracție; lot 2: lentile și alte componente optice; lot 3: elemente mecanice de suport și acționare, fotodiode; lot 4: accesorii mecanice, optice, de lubrifiere și adezivi; lot 5: componente pentru transmiterea semnalelor de trigger; lot 6: lame optice; lot [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 9/ELI/AP/P/13.04.2020
II.1.2)Main CPV code
38000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Componentele care fac obiectul caietului de sarcini vor fi utilizate direct în experimentele cu fasciculele de 100 TW și 1 PW, fiind necesare atât pentru realizarea setup-urilor experimentale, cât și pentru aliniere și adaptarea la cerințe specifice.

Produsele a căror achiziționare face obiectul prezentei proceduri sunt componente esențiale pentru realizarea ansamblurilor experimentale din zonele E4 și E7 ale ELI-NP pentru experimentele de comisionare cu pulsuri laser de mare putere.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, operatorii economici interesați vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu pana la 20 de zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici, in a 12-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG 395/2016 cu modificările si completările ulterioare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 170 969.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertanții pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 3: Elemente mecanice de suport și acționare, fotodiode

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000
31712348
33141420
38636100
44531510
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 3 se compune din:

— elemente mecanice de suport și acționare, fotodiode.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 61 588.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 4: Accesorii mecanice, optice, de lubrifiere și adezivi

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000
24911200
33141420
38519200
44531510
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 4 se compune din accesorii mecanice, optice, de lubrifiere și adezivi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 200.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 5: Componente pentru transmiterea semnalelor de trigger

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
32562100
32572300
38000000
44531510
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 5 cuprinde componente pentru transmiterea semnalelor de trigger.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 870.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 7: Elemente de protecție la radiația laser

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33735100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 7 se compune din elemente de protectie la radiatia laser.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 821.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 6: Lame optice

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38622000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 6 se compune din lame optice/pene optice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 400.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2: Lentile și alte componente optice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000
38000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 2 se compune din:

— lentile și alte componente optice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 465.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul 1: Oglinzi dielectrice și metalice, filtre optice și rețele de difracție

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38622000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, Ilfov.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 1 se compune din:

— oglinzi dielectrice și metalice, filtre optice și rețele de difracție.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 54 625.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect „Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics”, contract nr. 1/7.7.2016.

II.2.14)Additional information

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform prevederilor art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta, pentru fiecare lot in parte:

1. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – Sectiunea A.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – Sectiunea B.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestor certificate;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

3. Ofertantul unic/ofertantul sociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – Sectiunea C.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare:

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul);

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si (pentru) subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);

— alte documente edificatoare, dupa caz;

4. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – Sectiunea C.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae-Victor Zamfir – director general;

— Mitică Drăgușin – director securitate nucleara;

— Constantin Ivan – director tehnic-administrativ;

— Ion Alexandru Popescu – director economic;

— Ionel Andrei – director controlul calității;

— Raluca Iuliana Stoicea – șef Compartiment juridic si resurse umane;

— Calin Alexandru Ur – director tehnic ELI-NP;

— Ruxandra-Oana Moraru – consilier juridic;

— Daniela Moraru – consilier juridic;

— Dana Cristina Verdeș – consilier juridic;

— Daniel-Cătălin Stoica – consilier juridic;

— Theodor-Cristian Măncilă – consilier juridic;

— Ioan Adrian Mureșan – economist;

— Corina Lungu – referent Achiziții publice;

— Ecaterina Gîngu-Împărat – referent Achiziții publice;

— Viorica Baicu – referent Achiziții publice;

— Alina Daniela Mureșan – referent Achiziții publice;

— Ovidiu Teșileanu – șef LGED;

— Liviu Neagu – cercetător științific.

Nota 1: in vederea demonstrării faptului ca nu se încadrează in una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.

Nota 2: in situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia (anexa), acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

Documentele ce vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, pentru demonstrarea cclor declarate in DUAE, vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru fiecare lot in parte, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat va completa DUAE – partea „Criterii de selectie” – Sectiunea A.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, pentru fiecare lot in parte, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta. Documentele prezentate trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:

— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);

— activitatile principale si secundare;

— reprezentantii legali.

Documentele ce vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, pentru demonstrarea celor declarate in DUAE, vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”.

Nota 1: in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proportia de subcontractare. Informatii despre subcontractanti. In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a declara in DUAE subcontractantul/subcontractantii si de a completa partea „Criterii de selectie” – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare". În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în partea „Motive de excludere” si partea „Criterii de selectie” – Sectiunea A. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare – Formularul nr. 4 pentru fiecare lot în parte. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica, pentru fiecare lot în parte. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Nota: raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Ofertantul va declara in DUAE subcontractantul/subcontractantii si va completa partea „Criterii de selectie” – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare", pentru fiecare lot in parte;

2. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în partea „Motive de excludere” si partea „Criterii de selectie” – Sectiunea A, pentru fiecare lot in parte;

3. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare – Formularul nr. 4, pentru fiecare lot în parte. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica, pentru fiecare lot în parte. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

4. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Toate documentele solicitate vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, pentru fiecare lot în parte. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana, cu exceptia documentelor solicitate prin caietul de sarcini.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite de ANAP pentru control, alte persoane imputernicite de catre conducatorul autoritatii contractante.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Operatorii economici vor avea în vedere și informațiile prezentate în documentul „Instrucțiuni către ofertanți”, atașat la Secțiunea „Documente atasate” ce compun documentatia de atribuire din SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic IFIN-HH
Postal address: Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
Town: Măgurele
Postal code: 077125
Country: Romania
Telephone: +40 214042300
Fax: +40 214574440

Internet address: www.nipne.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2020