Supplies - 198614-2021

21/04/2021    S77

Romania-Cluj-Napoca: Software package and information systems

2021/S 077-198614

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 016-037513)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Distribuție Energie Electrică România S.A.
National registration number: RO14476722
Postal address: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400380
Country: Romania
Contact person: Ioana Mihaiela Oltean
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telephone: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Internet address(es):
Main address: www.edtn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție infrastructură hardware și software, respectiv servicii de implementare și operaționalizare necesare realizării unui sistem avansat de management al activelor al rețelei de distribuție a energiei electrice pentru investițiile: implementarea unui sistem de distribuție Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, loc. Or [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 14476722/ 2020/1 DSR
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Societățile de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE TN), Muntenia Nord (SDEE MN), Transilvania Sud (SDEE TS) doresc realizarea unei achiziții comune în vederea implementării și operaționalizării unui sistem avansat de management al activelor pentru trei zone omogene aferente fiecărui operator:

— județul Bihor (SDEE TN);

— județul Galați (SDEE MN);

— județul Mureș (SDEE TS).

Nota: la data de 31.12.2020 a avut loc fuziunea prin absorbție între SDEE TN (societate absorbantă), SDEE TS si SDEE MN (societăți absorbite) și s-a modificat denumirea societății absorbante si a societatilor absorbite în Distribuție Energie Electrică Romania SA. (denumirea celor trei societati echivaleaza cu unitate teritoriala corespunzatoare).

In acest sens, cele trei entități contractante au încheiat Convenția nr. 1295/05.11.2020.

Prin intermediul acestei proceduri de achiziții societățile doresc achiziția unei soluții software de management al activelor (AAMS) pentru fiecare societate în parte, a unor platforme hardware corespunzătoare cerințelor mediului IT pentru fiecare societate în parte, software necesare pentru operaționalizarea completă a sistemelor avansate de management al activelor (AAMS), cât și serviciile asociate necesare pentru punerea în funcțiune și întreținerea sistemelor.

În urma realizării proiectului se urmărește o eficientizare a activităților de planificare a departamentelor de gestiune a activelor din cadrul celor trei societăți de distribuție a energiei electrice.

Pentru obținerea de finanțare a proiectului AAMS, cele trei entități contractante au depus la Ministerul Fondurilor Europene separat, trei cereri de finanțare pentru următoarele investitii:

— „Implementarea unui sistem de distribuție inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, loc. Oradea”;

— „Realizarea unui sistem de distribuție inteligentă, într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică din cartierele Țiglina 1, 2, Micro 16 (Țiglina 3), Micro 17 (Țiglina 4), din municipiul Galați, județul Galați”;

— „Implementarea unui sistem de distribuție inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din mun. Târgu Mureş, jud. Mureş”.

Conform Axei prioritare 6 – „Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor”.

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 38. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 20-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-037513

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4)
Place of text to be modified: Descriere succintă:
Instead of:

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 31. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 20-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.

Read:

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 38. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 20-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.

VII.2)Other additional information:

In fisa de date se va preciza in mod corespunzator la sectiunile in care se mentioneaza numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor, respectiv termenul la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari. Astfel: sectiunea I.3) „Comunicare”: „Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 38”. Sectiunea II.1.4) „Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor”, „Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 38. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 20-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.” Sectiunea IV.4.3) „Modul de prezentare al ofertei”: „Termenul-limită până la care se pot solicita clarificări la documentația de atribuire: cu 38 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.”