Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 198637-2016

Компактен изглед

11/06/2016    S112    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за проучвания за оценка на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главните цели за балансирано териториално развитие

2016/S 112-198637

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 23.4.2016 г., 2016/S 080-140927)

Европейска комисия, rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037, 1049 Brussels. БЕЛГИЯ. Лице за контакт: Ms Adelina Dos Reis. Тел. +32 22961454. Електронна поща: agri-evaluation@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

10.8.2016 (10:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.8.2016 (10:30), местно време.

[...]