Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 198637-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/06/2016    S112    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja

2016/S 112-198637

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 23.4.2016, 2016/S 080-140927)

Európska komisia, rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037, 1049 Brussels. BELGICKO. Kontakt: Ms Adelina Dos Reis. Tel. +32 22961454. E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

10.8.2016 (10:30) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

24.8.2016 (10:30) miestneho času.

[...]