Services - 198722-2021

21/04/2021    S77

Poland-Gdansk: Insurance services

2021/S 077-198722

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 071-182170)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Postal address: ul. Budowlanych 77
Town: Gdańsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 80-298
Country: Poland
Contact person: Karolina Rowińska
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Telephone: +48 583501100
Fax: +48 583501101
Internet address(es):
Main address: http://bip.pkm-sa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Reference number: PKM/DO/SP/350/3/21
II.1.2)Main CPV code
66510000 Insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., zwane dalej „przedmiotem zamówienia” bądź „zamówieniem”.

2. Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania:

— zadanie I – ubezpieczenie mienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w zakresie:

• pakiet nr 1 – ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych,

• pakiet nr 2 – ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

— zadanie II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – polisa podstawowa,

— zadanie III – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – polisa nadwyżkowa.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 071-182170

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 19/04/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 23/04/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 18/05/2021
Read:
Date: 22/05/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 19/04/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 23/04/2021
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: