Lieferungen - 198898-2020

29/04/2020    S84

Polen-Giżycko: Verschiedene Ersatzteile

2020/S 084-198898

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 082-193107)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nationale Identifikationsnummer: 62
Postanschrift: ul. Nowowiejska 20
Ort: Giżycko
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 11-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Prokopczuk
E-Mail: m.prokopczuk@ron.mil.pl
Telefon: +48 261335156
Fax: +48 261335641
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://24wog.ron.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części do pojazdów, maszyn inżynieryjnych i sprzętu uzbrojenia/pojazdów specjalistycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: 30/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34913000 Verschiedene Ersatzteile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów, maszyn inżynieryjnych i sprzętu służby uzbrojenia (pojazdów specjalistycznych) według asortymentu i ilości ujętych w załączniku nr 5A opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/podstawowe i załączniku nr 5B opis przedmiotu zamówienia/zestawienie cenowe/opcja.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach opcji, w okresie obowiązywania umowy, poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego przedmiot i maksymalny zakres zostały określone w ust. 1.

3. Wymagany termin realizacji dostawy – zgodnie ze złożoną ofertą – do poszczególnych magazynów – zgodnie z wykazem odbiorców/adresatów (załącznik nr 2 do umowy będzie udostępniony w dniu podpisania umowy).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/04/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193107

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:
Tag: 11/11/2020
muss es heißen:
Tag: 30/11/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: