Szolgáltatások - 198951-2021

22/04/2021    S78

Spanyolország-Bilbao: Szövegírási, szerkesztési, korrektúrázási és formázási szolgáltatások angol nyelven

2021/S 078-198951

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Postai cím: Santiago de Compostela 12, 5°
Város: Bilbao
NUTS-kód: ES213 Bizkaia
Postai irányítószám: 48003
Ország: Spanyolország
E-mail: cft0149@osha.europa.eu
Telefon: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://osha.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Munkahelyi egészség és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szövegírási, szerkesztési, korrektúrázási és formázási szolgáltatások angol nyelven

Hivatkozási szám: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
II.1.2)Fő CPV-kód
79820000 Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja egy vállalat kiválasztása professzionális szövegírási, szerkesztési, korrektúrázási és formázási szolgáltatások nyújtására angol nyelvű írott anyagoknak a megadott határidőn belül történő biztosítására irányulóan.

A nyertes ajánlattevő feladata az EU-OSHA publikációs folyamatának mindenkori zökkenőmentes működésének elősegítése lesz. Ez magában foglalja az éves publikációs terveknek történő megfelelést, a heti frissítések biztosítását, szigorú megfelelést a meghatározott határidőknek, valamint folyamatos kapcsolattartást az EU-OSHA-val.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES213 Bizkaia
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő és az EU-OSHA helyszíne.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a következő tevékenységek elvégzése: szövegírás, szerkesztés angol nyelven, a hivatkozások kezelését is tartalmazóan, korrektúrázás angol nyelven, dokumentumok formázása / vizuális arculatának javítása, kutatás (másodlagos és helyszíni), a szövegírással és szerkesztéssel kapcsolatos iránymutatás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés a hatálybalépésétől számított 12 hónapig érvényes. A keretszerződés 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentáció 4.2.1 szakaszát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 210-380185
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/06/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 11:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

4 éven belül.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman — PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2021