Works - 199786-2021

23/04/2021    S79

Poland-Łódź: Road viaduct construction work

2021/S 079-199786

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 157-380895)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726437
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia...

Reference number: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Main CPV code
45221121 Road viaduct construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 157-380895

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.1.6
Place of text to be modified: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Instead of:
Read:

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e ustawy Pzp.

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl.

4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały zawarte w pkt 29 SIWZ.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 04/05/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 06/05/2021
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 04/05/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 06/05/2021
Local time: 14:00
Section number: VI.3
Instead of:

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Read:
VII.2)Other additional information: