Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 199997-2021

23/04/2021    S79

Danmark-Aalborg: Medicinsk udstyr

2021/S 079-199997

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: mia.joergensen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: Stine.Westerboe.Cheng@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190568
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: jeds@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: christian.assam.taarnhoej@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: mille.reggelsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298650&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Larsson
E-mail: medicoudbud@amgros.dk
Telefon: +45 22746017
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298650&B=AMGROS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud af elastomeriske pumper på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb heraf til regionernes sygehuse. Udbuddet er opdelt i 3 delkontrakter, jf. nedenfor pkt. II.2).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: A
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af regionen 3 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: B
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Hovedstaden og – som option – Region Midtjylland, jf. pkt. II.2.11).

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

De elastomeriske pumper, der anvendes til kemoterapi i disse 2 regioner, påfyldes af en robot. Dette indebærer særlige krav til pumpen, herunder krav om at pumpen skal være valideret til anvendelse til den konkrete robot, jf. kontraktbilag 2. Pumper til cytostatika for disse regioner er derfor omfattet af denne delaftale (B). Delaftale B omfatter alle pumper, der anvendes i disse regioner til cytostatika, herunder også de pumper, der i et mindre omfang måtte blive påfyldt manuelt, henset til hensynet om kontinuerlig patientbehandling, hvor patienten behandles med samme elastomeriske pumpe gennem et behandlingsforløb.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af regionen 3 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland har som option mulighed for at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere for delaftalen. Region Midtjylland skal forud for forventet tildeling tage stilling til, om regionen ønsker at indgå kontrakter på grundlag af udbuddet. Leverandøren vil således modtage meddelelse herom i forbindelse med tildelingen af kontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

Delkontraktnr.: C
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter elastomeriske pumper til Region Hovedstaden og – som option – Region Midtjylland, jf. pkt. II.2.11) til brug for andre lægemidler end cytostatika, der er omfattet af delaftale B, jf. ovenfor.

Ved elastomeriske pumper forstås en brudsikker beholder, som indeholder et ballonreservoir fremstillet af en elastomerisk membran, der skaber infusionstryk som drivkraft, hvor patienten får tilført medicinen jævnt i løbet af den periode, det tager membranen at trække sig sammen. Pumperne er uafhængige af andet medicoteknisk udstyr eller af elektricitet. De elastomeriske pumper anvendes til kemoterapi, smerte- og antibiotikabehandling.

Udbuddet omfatter et obligatorisk sortiment af elastomeriske pumper og et frivilligt sortiment af pumper, som tilbudsgiveren kan vælge at give tilbud på. Derudover omfatter udbuddet tilbehør i form af bæretasker/-bælter.

Rammeaftale indgås med hver af de deltagende regioner og giver regionen mulighed for at foretage indkøb under rammeaftalen. Regionen forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde af pumper eller at foretage indkøb for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af regionen 3 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland har som option mulighed for at indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere for delaftalen. Region Midtjylland skal forud for forventet tildeling tage stilling til, om regionen ønsker at indgå kontrakter på grundlag af udbuddet. Leverandøren vil således modtage meddelelse herom i forbindelse med tildelingen af kontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Regionens sygehusapotek skal ved anvendelse af pumperne leve op til Good Manufacturering Practice (GMP-krav) for anvendelse af CE-mærket medicinsk udstyr som primær emballage for lægemidler. Derfor indgås en kvalitetsaftale.

Kontraktindgåelse er betinget af, at Leverandørens Declaration of Conformity og EC Certifikater, jf. kontraktbilag 10 pkt. 6.6 godkendes af sygehusapotekernes tværregionale gruppe, der godkender anvendelse af CE-mærkede produkter (CE-gruppe).

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles eks. krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se udkast til kontrakt pkt. 7 samt fsva. yderligere krav vedrørende lækstoffer kontraktbilag 2.

Kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se udkast til kontrakt pkt. 4.5.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 250-623449
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/11/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at være til stede ved tibudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Primo 2022 afhængigt at om option på forlængelse udnyttes.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 17. maj 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. I, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD'et skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til pkt. 11.1.5) og pkt. 11.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi er et skøn baseret på det historiske forbrug, og forventninger om et fremtidigt behov. Det faktiske indkøb kan afvige væsentligt derfra, da sygehusenes indkøb kan være påvirket af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i patientgrundlaget og eventuelt ændret eller ny anvendelse af pumperne i rammeaftalernes løbetid.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad pkt. II.2.7) bemærkes, at hvis udbudsprocessen forsinkes, kan forventet kontraktstart udskydes tilsvarende.

Ad pkt. IV.2.6) bemærkes, at hvis der inden udbuddets afslutning, det vil sige inden kontraktunderskrift, indbringes en klage vedrørende udbuddet for Klagenævnet for Udbud eller en domstol, forlænges vedståelsesfristen automatisk med 6 måneder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.kflu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021