Tjenesteydelser - 200015-2017

Vis forkortet udgave

27/05/2017    S101    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Irland-Dublin: Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse

2017/S 101-200015

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, IRLAND. Henvendelser: Lidia Jankowska. Tlf. +353 12043100. Fax +353 12826456. E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu

I stedet for 

II.2.1) Betegnelse:

Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning

Parti nr.: 2

Læses 

II.2.1) Betegnelse:

Computerstøttet telefoninterviewundersøgelse

Parti nr.: 2