Υπηρεσίες - 200015-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

27/05/2017    S101

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ)

2017/S 101-200015

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Lidia Jankowska. Τηλ. +353 12043100. Φαξ +353 12826456. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Αντί 

II.2.1) Τίτλος:

Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και παρακολούθηση

Αριθμός τμήματος: 2

Διάβαζε 

II.2.1) Τίτλος:

Έρευνα για τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI)

Αριθμός τμήματος: 2