Pakalpojumi - 200015-2017

Rādīt kompakto skatījumu

27/05/2017    S101

Īrija-Dublina: 4. Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) sagatavošana un īstenošana

2017/S 101-200015

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, ĪRIJA. Kontaktpersona: Lidia Jankowska. Tālr. +353 12043100. Fakss +353 12826456. E-pasts: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Šī teksta vietā 

"II.2.1) Nosaukums:

Datorizētas tīmeklī īstenotas aptaujāšanas (CAWI) apsekojums, ko papildina saziņa pa telefonu un papildu pasākumi

Daļas numurs: 2"

Jābūt 

"II.2.1) Nosaukums:

Datorizētas telefonaptaujas (CATI) apsekojums

Daļas numurs: 2"