Varor - 200037-2017

27/05/2017    S101

Frankrike-Strasbourg: Tillhandahållande och leverans av naturgas till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

2017/S 101-200037

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FR421 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: direction des infrastructures
E-post: INLO.AO.DIRA@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2460
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande och leverans av naturgas till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

Referensnummer: 06A70/2017/M018.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09123000 Naturgas
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande och leverans av naturgas till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR421 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande och leverans av naturgas till Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Europaparlamentet kräver att anbudsgivare som tillhandahåller naturgas ska ha tillstånd att tillhandahålla naturgas i överensstämmelse med artikel L.443-1 och i enlighet med energiregelverket. Detta tillstånd ska lämnas in tillsammans med anbudet.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Multipla ramavtal med förnyad anbudsinfordran kommer att ingås med alla utvalda anbudsgivare.

Multipelt ramavtal: I händelse av kontraktstilldelning kommer ett 1-årigt ramavtal, som kan förnyas upp till 3 gånger, att ingås med varje anbudsgivare som uppfyller uteslutnings- och uttagningskriterierna och som kan styrka att de har alla nödvändiga tillstånd, i överensstämmelse med artikel L.443-1 och i enlighet med energiregelverket.

Förnyad anbudsinfordran: För en särskild beställning kommer alla ekonomiska aktörer som har ingått ett ramavtal med Europaparlamentet att uppmanas att lämna in ett prisförslag. Detta prisförslag kommer att bedömas utifrån tilldelningskriterierna. I slutet av denna etapp kommer ett särskilt varukontrakt, med en löptid på 1 år, att slutas med den uppdragstagare som lämnar in det lägsta prisförslaget. Europaparlamentet kommer att förnya anbudsinfordran varje år.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/07/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/09/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europaparlamentet, Vaclav Havel-byggnaden, allée Spach, Strasbourg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ska, för att undvika att bli nekade tillträde, meddela detta via e-post (inlo.ao.dira@ep.europa.eu) senast 2 arbetsdagar före datumet för öppnandet av anbud. Endast 1 företrädare per anbudsgivare får närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2017