Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 200039-2017

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Информационното бюро на Европейския парламент в Румъния (EPIO Румъния)
NDНомер на публикацията на обявлението200039-2017
PDДата на публикуване27/05/2017
OJНомер на броя на ОВ S101
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски парламент
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски парламент
DSДокумент изпратен17/05/2017
DTКраен срок за подаване03/07/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)92400000 - Услуги на информационни агенции
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)RO
IAИнтернет адрес (URL)http://www.europarl.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС