Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 200039-2017

27/05/2017    S101

Belgie-Brusel: Služby monitorování a analyzování médií pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku (EPIO Rumunsko)

2017/S 101-200039

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Tel.: +40 214050880
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby monitorování a analyzování médií pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku (EPIO Rumunsko).

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Hlavní kód CPV
92400000 Zpravodajské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby monitorování a analyzování médií, jak tištěných tak i audiovizuálních, pro Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 190 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: RO ROMANIA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Rumunsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Zakázka o denním monitorování tisku (národního/regionálního), audiovizuálních médií (TV, rozhlas) a hlavních on-line (internetových) médií. Účelem této zakázky je poskytnutí včasného a aktualizovaného přehledu denních informací formou přehledu tisku, který vystihne způsob, jakým se pojednává o tématech souvisejících s Evropským parlamentem a Evropskou unií ve sdělovacích prostředcích. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu má v úmyslu si zajistit nejlepší možné poznatky v oblasti mediálního pokrytí v celé EU v případě témat souvisejících s Evropskou unií, Evropským parlamentem a činnostmi předsedy a poslanců Evropského parlamentu.

V konečném důsledku analýza médií napomůže Evropskému parlamentu lépe informovat občany a konkrétní cílová publika Evropské unie o politikách EU. Počáteční doba trvání zakázky bude 1 rok. Může být ročně obnovena tichým souhlasem až 3krát. Maximální doba trvání zakázky bude v délce 4 let.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 190 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato zakázka může být obnovena až na maximálně 4 let.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Z podání nabídky automaticky vyplývá uchazečovo přijetí podmínek stanovených v dokumentech, které tvoří tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení: specifikace, návrh rámcové smlouvy a návrh formuláře objednávky. Výše uvedené dokumenty stanovují podmínky, kterými se řídí tato výzva k účasti v nabídkovém řízení, a vzájemně se doplňují. V případě rozporů mezi nimi bude mít každý z dokumentů přednost před ostatními dokumenty v pořadí uvedeném v „Závěrečných ustanoveních“ návrhu rámcové smlouvy.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Minimální roční obrat ve výši 50 000 EUR za poslední 2 roky, za které již byla provedena účetní závěrka.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

— alespoň 3letá praxe v oblasti služeb/dodávek podobných těm, které jsou požadovány v rámci této zakázky,

— tým odborníků v oblasti monitorování médií, z nichž nejméně vedoucí projektu musí mít 3letou prokázanou praxi v oblasti pokryté touto výzvou k podání nabídek; ostatní členové týmu budou mít nejméně 1letou praxi. U všech zaměstnanců vyžadujeme plynulou znalost angličtiny,

— technická zařízení nezbytná pro realizaci zakázky: dostupnost elektronického programu na vyhledávání klíčových slov a zpravodajské databáze.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/07/2017
Místní čas: 18:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/07/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Bukurešť.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeče, kteří se chtějí zúčastnit otevírání nabídek, žádáme, aby uvědomili oddělení odpovědné za vedení tohoto výběrového řízení, a to nejpozději do 2 pracovních dnů před termínem otevírání nabídek e-mailem na epbucarest@ep.europa.eu Zúčastnit se mohou pouze 2 zástupci. Uchazečům, kteří svou účast neoznámí, bude automaticky zamítnut přístup na otevírání nabídek. Je nutno uvést jména osob, které se otevírání zúčastní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Fax: +33 0388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2017