Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 200039-2017

27/05/2017    S101

Belgium-Brüsszel: Médiafigyelési és -elemzési szolgáltatások az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája (EPIO Románia) számára

2017/S 101-200039

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Telefon: +40 214050880
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiafigyelési és -elemzési szolgáltatások az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája (EPIO Románia) számára.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Fő CPV-kód
92400000 Hírügynökségi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Médiafigyelési és -elemzési szolgáltatások az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája számára, a nyomtatott és az audiovizuális médiára is kiterjedően.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 190 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: RO ROMANIA
A teljesítés fő helyszíne:

Románia.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyomtatott sajtó (országos/regionális), az audiovizuális médiák (tv, rádió) és a fő online média (internet) napi figyelemmel kísérésére irányuló szerződés. A cél sajtófigyelés keretében időszerű és naprakész napi összefoglaló készítése arról, hogy az Európai Parlamenttel és az Európai Unióval összefüggő témákról a média hogyan számol be. Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának célja annak biztosítása, hogy a lehető legjobb ismeretekkel rendelkezzen az Európai Unióval, az Európai Parlamenttel, valamint annak elnöke és az európai parlamenti képviselők tevékenységeivel kapcsolatos témák EU-n belüli médialefedettségéről.

A médiaelemzés végső soron az Európai Parlament számára nyújt segítséget ahhoz, hogy hatékonyabban kommunikálja az uniós szakpolitikákat az uniós állampolgárok és meghatározott célközönség számára. A szerződés kezdeti időtartama 1 év. Hallgatólagos megállapodással évente megújítható, legfeljebb 3 alkalommal. A szerződés maximális időtartama 4 év.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 190 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés maximum 4 évre megújítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlat benyújtása maga után vonja a pályázati felhívást alkotó alábbi dokumentumokban foglalt feltételek elfogadását: a pályázati dokumentáció, a keretszerződés-tervezet és a megrendelőlap-tervezet. A fenti dokumentumok tartalmazzák a pályázati felhívás feltételeit és egymást kiegészítik. Amennyiben ellentmondás észlelhető köztük, a dokumentumok a szerződéstervezet „Záró rendelkezések" részében megadott sorrend szerint élveznek elsőbbséget.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Minimum 50 000 EUR éves forgalom az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— legalább 3 év tapasztalat az adott szerződésben előírtakhoz hasonló szolgáltatások/beszerzések terén,

— egy, a médiafigyelés területén szakértői csapat, amelynek tagjai közül legalább a projektvezető 3 év igazolt tapasztalattal és/vagy egyetemi diplomával rendelkezik az ajánlati felhívás által lefedett területen; a csapat többi tagja pedig legalább 1 év tapasztalattal rendelkezik. Valamennyi csapattagnak tárgyalóképes angolnyelv-tudással kell rendelkeznie,

— a szerződés teljesítéséhez szükséges technikai eszköz: elektronikus kulcsszókereső program és híradatbázis rendelkezésre állása.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/07/2017
Helyi idő: 18:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Bukarest.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Azokat az ajánlattevőket, akik részt kívánnak venni a pályázatbontáson, felkérik arra, hogy ebbéli szándékukról a szóban forgó közbeszerzési eljárás irányításáért felelős osztályt legkésőbb a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően tájékoztassák az epbucarest@ep.europa.eu e-mail-címen. A pályázatbontáson csak 2 képviselő vehet részt. Azoktól az ajánlattevőktől, akik részvételi szándékukat nem jelentik be, automatikusan megtagadják a pályázatbontáson való részvételt. A pályázatbontáson részt vevő személyek nevét is meg kell adni az értesítésben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032600
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Fax: +33 0388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2017