Tjenesteydelser - 200082-2020

30/04/2020    S85

Spanien-Bilbao: Oversigt over politikker, forskning og praksis i relation til avancerede robotteknologiske og AI-baserede systemer til automatisering af opgaver samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

2020/S 085-200082

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Postadresse: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
By: Bilbao
NUTS-kode: ES213 Bizkaia
Postnummer: E-48003
Land: Spanien
E-mail: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Telefon: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://osha.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6341
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Arbejdsmiljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Oversigt over politikker, forskning og praksis i relation til avancerede robotteknologiske og AI-baserede systemer til automatisering af opgaver samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Sagsnr.: EUOSHA/2020/OP/F/SE/0105
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at udarbejde et overblik over politikker, forskning og praksisser i forbindelse med avancerede robotteknikker og AI-baserede systemer til automatisering af fysiske og kognitive opgaver og at vurdere deres konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det skal undersøge de potentielle konsekvenser for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og identificere de vigtigste udfordringer og muligheder for forebyggelse, politik og praksis.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

I kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at udarbejde et overblik over politikker, forskning og praksisser i forbindelse med avancerede robotteknikker og AI-baserede systemer til automatisering af fysiske og kognitive opgaver og at vurdere deres konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det skal undersøge de potentielle konsekvenser for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og identificere de vigtigste udfordringer og muligheder for forebyggelse, politik og praksis.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen, der indgås på baggrund af tildelingen af dette udbud, vil blive indgået for en indledende periode på 12 måneder. Den kan fornys automatisk op til tre gange for en periode på 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2020
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2020