Usluge - 200088-2020

30/04/2020    S85

Nizozemska-Amsterdam: Pružanje usluga za razvoj, konfiguraciju, implementaciju i održavanje informatičkih softvera kojima su obuhvaćena rješenja na temelju tehnologija sustava Microsoft, Informatica i SAP

2020/S 085-200088

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 060-142851)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: PO Box 71010
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Poštanski broj: 1008 BA
Država: Nizozemska
E-pošta: contracts@ema.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga za razvoj, konfiguraciju, implementaciju i održavanje informatičkih softvera kojima su obuhvaćena rješenja na temelju tehnologija sustava Microsoft, Informatica i SAP

Referentni broj: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovom je pozivu na nadmetanje cilj sklopiti okvirne ugovore s najviše pet gospodarskih subjekata za pružanje usluga kojima će se Agenciji omogućiti nabava resursa koje Agencija ne primjenjuje izravno, u domeni razvoja, implementacije i održavanja IT softvera.

U odnosu na navedene specifične tehnologije kako slijedi:

• redoslijedom prioriteta (kaskada) za naloge na osnovi vremena i sredstava; i

• ponovno otvaranje natjecanja za narudžbe u navedeno vrijeme i s navedenim sredstvima ili na temelju fiksne cijene.

Agencija procjenjuje, bez obvezivanja, da bi ukupni savjetodavni zahtjev za usluge savjetovanja tijekom 4-godišnjeg okvirnog ugovornog razdoblja mogao predstavljati:

— 17 460 osoba-dana za usluge koje se odnose na Microsoftove tehnologije,

— 10 698 osoba-dana za usluge koje se odnose na tehnologije Informatice,

— 11 675 osoba-dana za usluge koje se odnose na SAP tehnologije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 060-142851

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 26/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 27/05/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: