Supplies - 200253-2021

23/04/2021    S79

Poland-Łódź: Disposable gloves

2021/S 079-200253

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Postal address: ul. Wólczańska 191/195
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-531
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
E-mail: zampub@pirogow.pl
Telephone: +48 426371322
Fax: +48 426371322
Internet address(es):
Main address: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/8/2021 „Dostawa rękawic diagnostycznych i zabiegowych z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”

Reference number: ZP/8/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

IV. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

pakiet nr, opis przedmiotu zamówienia;

1. rękawice chirurgiczne, sterylne, naturalny lateks;

2. Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe sterylne;

3. rękawice chirurgiczne lateksowe do zabiegów o zwiększonym ryzyku uszkodzenia;

4. rękawice nitrylowe, niesterylne;

5. rękawice lateksowe, niesterylne;

6. rękawice nitrylowe, niesterylne do procedur wysokiego ryzyka.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 1 do 6 do SWZ, zwane również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet ...” ZP/8/2021.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne, sterylne, naturalny lateks

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, 90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 1” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne polizoprenowe sterylne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 2” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne, sterylne, naturalny lateks, bezpudrowe, do zabiegów o zwiększonym ryzyku uszkodzenia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 3 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 3” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe, niesterylne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, 90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 4 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 4” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawie lateksowe, niesterylne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, 90-001 Łódź, ul. Wileńska 37, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 5 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 5” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe, niesterylne do procedur wysokiego ryzyka

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 6 do SWZ, zwany również – w dalszej części SWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet 6” ZP/8/2021.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja umowy zgodnie z zapisami SWZ i wzorem umowy – załącznik 8.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Mając na uwadze opisany stan faktyczny postępowanie kwalifikuje się do zastosowania skrócenia terminów składania ofert w trybie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp. W tym bowiem przypadku konieczność zapewnienia ciągłości dostaw rękawic jest okolicznością, którą można było przewidzieć, ale również ich zwiększone zużycie jest niezależne od Zamawiającego. Brak jest przesłanek do zastosowania procedury ograniczonej, np. negocjacji bez ogłoszenia, bowiem przyczyną tej pilności jest fakt, iż zachowanie terminów z procedur otwartych standardowych jest nierealne, choć sama procedura otwarta ma jak najbardziej zastosowanie. Dlatego też szpital może skrócić termin i ogłosić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z terminem minimum 15 dniowym.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/05/2021
Local time: 12:00
Place:

Budynek główny szpitala, aula, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195, POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe:

6.1. oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z:

6.1.1. ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186) – dotyczy pakietów 1–6;

6.1.2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – dotyczy pakietów 1–6;

6.1.3. normami szczegółowo określonymi w załącznikach do SWZ – dotyczy pakietów 1–6, wzór druku oświadczenia stanowi załączniki nr 11 do SWZ.

6.2. Materiały informacyjne (np. ulotki, kopie stron katalogowych etc.) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski, potwierdzające wszystkie parametry (wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym) oferowanych w złożonej ofercie produktów (np. rozmiary, numery katalogowe, szczegółowe opisy oferowanych produktów, itp.). Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać której pozycji wyszczególnionej w Kosztorysie ofertowym dotyczą oraz zaznaczyć wszystkie wymagane w kosztorysie parametry oferowanych produktów – dotyczy pakietów 1–6.

6.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z art. 514 Pzp. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się zgodnie z terminami określonymi w art. 515 Pzp:

5.1. w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

5.2. w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1;

5.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

5.4. odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5.1–5.3 wnosi się w terminie:

5.4.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Środki ochrony prawnej zostały opisane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021