Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 200315-2019

30/04/2019    S84    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 084-200315

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Frederiksen
E-mail: malene.h.frederiksen@fredericia.dk
Telefon: +45 20611387

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ca67306-6831-481f-993d-ab58d6b0e327/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ca67306-6831-481f-993d-ab58d6b0e327/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale på vintertjenester til Fredericia Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af udbudsmateriale på vintertjenester til Fredericia Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring omkring udbudsmateriale af vintertjenester:

Fredericia Kommune forventer at gennemføre udbud på vintertjenester, til brug for glatførebekæmpelse i Fredericia Kommune.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til Udbudsbetingelser incl. bilag;

2) Udkast til Rammeaftale incl. bilag;

3) Udkast til Tilbudsliste.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 7.5.2019.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i denne høring, ikke godtgøres af Fredericia Kommune.

Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst høringsbrev og materiale.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/05/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Høring omkring udbudsmateriale af vintertjenester:

Fredericia Kommune forventer at gennemføre udbud på vintertjenester, til brug for glatførebekæmpelse i Fredericia Kommune.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til Udbudsbetingelser incl. bilag,

2) Udkast til Rammeaftale incl. bilag,

3) Udkast til Tilbudsliste.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 7.5.2019.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i denne høring, ikke godtgøres af Fredericia Kommune.

Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2019