Supplies - 200492-2021

23/04/2021    S79

Lithuania-Vilnius: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 079-200492

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga CPO LT
National registration number: 302913276
Postal address: Gedimino pr. 38
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-01104
Country: Lithuania
Contact person: Dovilė Aleksandravičienė
E-mail: d.aleksandraviciene@cpo.lt
Telephone: +370 65889426
Internet address(es):
Main address: http://www.cpo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=573782
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=573782&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medicininė įranga 2

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – Įgaliotoji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsniu, pagal viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės (toliau – perkančioji organizacija) įgaliojimą atlieka medicininės įrangos (toliau – prekės) pirkimą (toliau – pirkimas). Prekių kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 33191000-5 (Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai) ir 33191100-6 (Sterilizatorius).

Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Garo sterilizatorius

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Garo sterilizatorius – 1 vnt., įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), atliekamą išbandymą, medicininio personalo ir gydymo įstaigos inžinierių apmokymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“, Nr. J02-CPVA-V-08-0001.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

18 DIN instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

18 DIN instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos – 2 vnt., įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), atliekamą išbandymą, medicininio personalo ir gydymo įstaigos inžinierių apmokymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“, Nr. J02-CPVA-V-08-0001.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Basonų plovimo mašina

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Basonų plovimo mašina – 1 vnt., įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), atliekamą išbandymą, medicininio personalo ir gydymo įstaigos inžinierių apmokymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“, Nr. J02-CPVA-V-08-0001.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bronchoskopų plovimo mašina

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Bronchoskopų plovimo mašina – 1 kompl., įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), atliekamą išbandymą, medicininio personalo ir gydymo įstaigos inžinierių apmokymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“, Nr. J02-CPVA-V-08-0001.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Įgaliotoji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus vykdyti šiame pirkime nustatytas sąlygas, tikrina, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ir nustato kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti pristatęs ir sumontavęs medicinos įrangą, kurios vertė ne mažesnė, nei nurodyta konkurso sąlygose.

Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Įgaliotajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, nurodytus konkurso sąlygose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkėjas nereikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu. Prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

Pirkėjui laiku nesumokėjus tiekėjui dėl pirkėjo kaltės, tiekėjas turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti sutarties vertės. Jeigu tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per sutartyje ir (arba) techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas turi sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytos sutarties dalies vertės, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną. Nutraukus sutartį dėl tiekėjo padaryto esminio sutarties pažeidimo, tiekėjas privalo sumokėti 5 proc. pradinės sutarties vertės dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir sutarties reikalavimus atitinkančias prekes atsiskaitoma šia tvarka ir terminais, vadovaujantis 2020 03 26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75, 2.7 p. numatomi šie apmokėjimo terminai:

1) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75, ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

2) ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75, ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Pirkėjas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro pirkėjas, tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021