Lieferungen - 200942-2022

15/04/2022    S75

Hrvatska-Zagreb: Proizvodi za čišćenje

2022/S 075-200942

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Av.Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Draženka Fiolić
E-pošta: dfiolic@kbd.hr
Telefon: +385 12903426
Telefaks: +385 12902361
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
Adresa profila kupca: www.kbd.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Materijal i sredstva za čišćenje, pranje i potrošni materijal za jednokratnu uporabu

Referentni broj: 1.1.1.1. C - 2021/E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Materijal i sredstva za čišćenje, pranje i potrošni materijal za jednokratnu

uporabu

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 322 680.79 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 1 - TROŠKOVNIK RAZNE KRPE

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

RAZNE KRPE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2 - TROŠKOVNIK detergent za instrumente

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

detergent za instrumente

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 3 - TROSKOVNIK SREDSTVA ZA RAZLICITE POVRSINE

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

SREDSTVA ZA RAZLICITE POVRSINE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 4 - TROŠKOVNIK RAZNE ČETKE, METLE, partviši

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

RAZNE ČETKE, METLE, partviši

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 5 - TROŠKOVNIK TOALETNI I UBRUSNI PAPIR

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

TOALETNI I UBRUSNI PAPIR

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 6 - TROŠKOVNIK VREĆE ZA SMEĆE

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

VREĆE ZA SMEĆE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 7 - TROŠKOVNIK RAZNI MOPOVI I OSTALI MAETRIJAL

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

RAZNI MOPOVI I OSTALI MAETRIJAL

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 8 - TROŠKOVNIK RUKAVICE ZAŠTITNE

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

RUKAVICE ZAŠTITNE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 9 - TROŠKOVNIK ZA FILCEVE ZA STROJ ZA ČIŠĆENJE PODOVA

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

FILCEVI ZA STROJ ZA ČIŠĆENJE PODOVA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 10 - TROŠKOVNIK ZA SREDSTVA ZA PRAONICU RUBLJA

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

SREDSTVA ZA PRAONICU RUBLJA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 11 - TROŠKOVNIK ZA SREDSTVA ZA KUHINJU

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

SREDSTVA ZA KUHINJU

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 12 - TROŠKOVNIK ZA OSTALA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

OSTALA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 13 - TROŠKOVNIK ZA SREDSTVA ZA PRANJE RUKU xls

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

SREDSTVA ZA PRANJE RUKU

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 14 - TROŠKOVNIK ZA SREDSTVA ZA pranje poda xls

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

SREDSTVA ZA pranje poda

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 084-214450
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: TAPESS D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 22248533094
Poštanska adresa: RADNA ZONA ŽEGOTI 5C
Mjesto: KASTAV
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51215
Država: Hrvatska
E-pošta: melita.smlatic@tapess.hr
Telefon: +385 51665500
Telefaks: +385 51703579
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 73 100.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 52 175.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: GLENINVEST d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82125295985
Poštanska adresa: Mirogojska cesta 45/B
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@gleninvest.hr
Telefon: +385 14581104
Telefaks: +385 14581105
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 157 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 154 478.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Alca Zagreb d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58353015102
Poštanska adresa: Koledovčina 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lidija.nedic@alca.hr
Telefon: +385 6636777
Telefaks: +385 6636767
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 28 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 132.50 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Alca Zagreb d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58353015102
Poštanska adresa: Koledovčina 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lidija.nedic@alca.hr
Telefon: +385 6636777
Telefaks: +385 6636767
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 60 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 573 505.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kemoboja Dubrava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64021574271
Poštanska adresa: Avenija Dubrava 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kemobojadubrava@gmail.com
Telefon: +385 12991671
Telefaks: +385 12991678
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 26 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 196 620.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 8
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kemoboja Dubrava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64021574271
Poštanska adresa: Avenija Dubrava 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kemobojadubrava@gmail.com
Telefon: +385 12991671
Telefaks: +385 12991678
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 32 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 22 906.50 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Narodne novine d.d.
Nacionalni registracijski broj: 64546066176
Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Internetska adresa: www.nn.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 300.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 855.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 10
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: SAPONIA D.D.
Nacionalni registracijski broj: 37879152548
Poštanska adresa: Matije Gupca 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirjana.marjanovic@saponia.hr
Telefon: +385 31513577
Telefaks: +385 31513598
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 99 900.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 96 245.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 11
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: SAPONIA D.D.
Nacionalni registracijski broj: 37879152548
Poštanska adresa: Matije Gupca 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirjana.marjanovic@saponia.hr
Telefon: +385 31513577
Telefaks: +385 31513598
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 42 190.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 41 371.49 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 12
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Alca Zagreb d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58353015102
Poštanska adresa: Koledovčina 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lidija.nedic@alca.hr
Telefon: +385 6636777
Telefaks: +385 6636767
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 127 435.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 116 678.05 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 13
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: TAPESS D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 22248533094
Poštanska adresa: RADNA ZONA ŽEGOTI 5C
Mjesto: KASTAV
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51215
Država: Hrvatska
E-pošta: melita.smlatic@tapess.hr
Telefon: +385 51665500
Telefaks: +385 51703579
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 036.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 14
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Alca Zagreb d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58353015102
Poštanska adresa: Koledovčina 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lidija.nedic@alca.hr
Telefon: +385 6636777
Telefaks: +385 6636767
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 53 600.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 45 678.25 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2022