Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 201121-2018

12/05/2018    S90

Řecko-Maroussi: Služby pořádání akcí a řízení setkání

2018/S 090-201121

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Poštovní adresa: 1 Vasilissis Sofias Street
Obec: Maroussi
Kód NUTS: EL30 Not specified
PSČ: 15124
Země: Řecko
Kontaktní osoba: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Tel.: +30 2814409711
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost síťových informací

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby pořádání akcí a řízení setkání

Spisové číslo: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Hlavní kód CPV
79952000 Organizování akcí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) uvítá nabídky týkající se poskytování služeb pořadatelské podpory pro setkání, která se mohou konat v prostorách ENISA nebo v prostorách třetích osob (nebytového rázu). Pořádání akcí zahrnuje poskytování podpory pro agenturu ENISA s ohledem na služby týkající se konferencí, jako jsou např. zasedací místnosti, místní provozovatelé restaurací, letenky, místní provozovatelé cestovních kanceláří; místní dodavatelé potravin, místní technická podpora, místa pro přijímání hostů, technické vybavení, výroba jmenovek, vyřizování registrace a popřípadě tlumočnické služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79952100 Organizace kulturních akcí
63510000 Provozování cestovních agentur a podobné služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: EL30 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Služby budou vyžadovány v celé Evropské unii, přičemž velká část bude poskytována v řeckých lokalitách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Příslušná rámcová smlouva bude uzavřena na počáteční 12měsíční období, které bude možné každoročně prodlužovat na maximální dobu v délce 4 let.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/06/2018
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/06/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, Řecko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 právní zástupce každého účastnícího se uchazeče. Uchazeči musí agenturu informovat písemně o svém záměru zúčastnit se zasláním e-mailu na procurement@enisa.europa.eu alespoň 3 pracovní dny před otevíráním nabídek. V opačném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/05/2018