L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 201121-2018

12/05/2018    S90    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

Il-Greċja-Maroussi: Servizzi ta' Organizzazzjoni ta' Avvenimenti u Mmaniġġjar ta' Laqgħat

2018/S 090-201121

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni
Indirizz postali: 1 Vasilissis Sofias Street
Belt: Maroussi
Kodiċi NUTS: EL30
Kodiċi postali: 15124
Pajjiż: Il-Greċja
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Officer
Posta elettronika: procurement@enisa.europa.eu
Telefown: +30 2814409711

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-sigurtà tal-Informazzjoni tan-Netwerk

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Organizzazzjoni ta' Avvenimenti u Mmaniġġjar ta' Laqgħat

Numru ta' referenza: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79952000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-ENISA tistieden offerti rigward il-provvista ta' servizzi ta' appoġġ għal avvenimenti għal laqgħat li jistgħu jsiru fil-bini tal-ENISA jew f'bini ta' parti terza (mhux residenzjali). L-organizzazzjoni ta' avvenimenti tinvolvi l-provvista ta' appoġġ lill-ENISA rigward is-servizzi relatati mal-konferenzi bħal kmamar tal-laqgħat, fornituri ta' ristoranti lokali, biljetti tat-titjiriet, fornitur ta' aġent tal-ivjaġġar, fornituri tal-ikel lokali; appoġġ tekniku lokali, faċilitajiet ta' lqugħ, tagħmir tekniku, produzzjoni ta' beġġijiet, immaniġġjar tar-reġistrazzjoni u possibilment servizzi ta' interpretazzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79952100
63510000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: EL30
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi se jkunu meħtieġa fl-Unjoni Ewropea kollha, filwaqt li proporzjon kbir għandu jiġi pprovdut f'postijiet Griegi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' kuntratt li jirriżulta se jkun għal perijodu inizjali ta' 12-il xahar, li jista' jiġġedded fuq bażi annwali sa massimu ta' 4 snin.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/06/2018
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 3 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/06/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, il-Greċja.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn rappreżentant legali 1 għal kull parteċipant li jitfa' offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija bil-miktub bl-intenzjoni tagħhom li jattendu permezz ta' email fl-indirizz procurement@enisa.europa.eu mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol qabel is-sessjoni tal-ftuħ. Fin-nuqqas ta' dan, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/05/2018