Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 201142-2018

12/05/2018    S90    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Pētījums par tēmu: “Eiropu pāršalc mūzika” — Eiropas mūzikas eksporta stratēģija

2018/S 090-201142

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General For Education, youth, sport and culture, Directorate D – Culture and Creativity
Pasta adrese: Rue Joseph II. 70
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-pasts: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Fakss: +32 22998243

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Pircēja profila adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētījums par tēmu: “Eiropu pāršalc mūzika” — Eiropas mūzikas eksporta stratēģija

Atsauces numurs: EAC/13/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
73210000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā konkursa vispārējais mērķis ir izstrādāt piedāvājumu Eiropas mūzikas eksporta stratēģijai, kas popularizētu Eiropas mūzikas daudzveidību un augsto līmeni ārpus Eiropas un veicinātu Eiropas mūzikas nozares konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

Stratēģijai būtu jāpalīdz valstu un Eiropas politikas veidotājiem pieņemt informētākus lēmumus attiecībā uz mūzikas eksportu un jāļauj lēmumu pieņēmējiem mūzikas jomā pielāgot vai pieskaņot savas izvēles šajā jomā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Piedāvājumam Eiropas mūzikas eksporta stratēģijai pētījuma formā būtu:

— jābalstās uz dalībvalstu mūzikas eksporta esošo stratēģiju veiksmes faktoriem un jāpapildina esošās iniciatīvas, lai veicinātu jauno talantu un repertuāra pārrobežu apriti gan Eiropas ietvaros, gan ārpus tās,

— jāapzina svarīgāko starptautisko mūzikas tirgu attiecīgās īpašības, ņemot vērā Eiropas mūzikas repertuāra izplatību un iekļūšanas iespējas, kā arī ierobežojošos faktorus,

— jāņem vērā atšķirības starp ES valstīm attiecībā uz pārrobežu mobilitātes veicināšanu mūzikas jomā Eiropas ietvaros,

— stratēģiskā veidā jāizklāsta svarīgākie elementi un pasākumi, kas veicinātu un popularizētu Eiropas mūzikas piekļuvi globālajam tirgum, tostarp ieteikumi rīcībai valstu un ES līmenī,

— ierosinātajai stratēģijai jābūt balstītai uz plašu vienprātību starp svarīgākajiem nozares dalībniekiem, tostarp Eiropas valstu mūzikas eksporta birojiem. Līguma ietvaros būs jārīko konference, lai pārbaudītu sākotnējos atklājumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 300 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Komisija, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts, gada darba programma, indekss – 1.40
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

iepirkuma dokumentos norādītie atlases kritēriji.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/06/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 02/07/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Beļģija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji.

Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu, kā e-pasta ziņojuma tēmu norādot uzaicinājuma atsauces numuru.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
07/05/2018