Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 201142-2018

12/05/2018    S90    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Študija: Glasba premika Evropo – evropska strategija za glasbeni izvoz

2018/S 090-201142

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Poštni naslov: Rue Joseph II. 70
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-naslov: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22998243

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija: Glasba premika Evropo – evropska strategija za glasbeni izvoz

Referenčna številka dokumenta: EAC/13/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega razpisa je pripraviti predlog evropske strategije za glasbeni izvoz, ki bo promovirala evropsko glasbeno raznolikost in talent zunaj evropskih meja ter povečala konkurenčnost evropskega glasbenega sektorja na mednarodnem trgu.

Strategija bo nacionalnim in evropskim oblikovalcem politik pomagala pri sprejemanju bolj ozaveščenih odločitev v zvezi z glasbenim izvozom, nosilcem odločanja v glasbenem sektorju pa bo omogočila, da prilagodijo ali uskladijo svoje odločitve na tem področju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predlog evropske strategije za glasbeni izvoz, ki bo v obliki študije, bo moral:

— temeljiti na dejavnikih uspeha obstoječih nacionalnih strategij za glasbeni izvoz in dopolnjevati obstoječe pobude za spodbujanje čezmejnega širjenja uveljavljajočih se talentov in repertoarja znotraj in zunaj Evrope,

— preučiti bistvene značilnosti najpomembnejših mednarodnih glasbenih trgov v smislu razširjenosti in možnosti vključevanja evropskega glasbenega repertoarja ter omejitvene dejavnike v zvezi s tem,

— upoštevati razlike med državami EU glede spodbujanja čezmejne mobilnosti v glasbenem sektorju znotraj Evrope,

— nazadnje pa v okviru strateškega pristopa opredeliti ključne elemente in ukrepe, ki bi olajšali in spodbujali dostop evropske glasbe na svetovni trg, vključno s priporočili za ukrepanje na nacionalni ravni in ravni EU,

— predlagana strategija mora temeljiti na širšem soglasju med ključnimi akterji, vključno z nacionalnimi uradi za glasbeni izvoz v Evropi. Del naročila bo tudi organizacija konference za preizkus predhodnih ugotovitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Evropska komisija, točka 1.40 letnega delovnega programa Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/06/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/07/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika.

Ponudnik mora iz organizacijskih in varnostnih razlogov vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu z navedbo referenčne številke razpisa v zadevi e‑sporočila.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/05/2018