Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 201443-2020

30/04/2020    S85

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések

2020/S 085-201443

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egészségügyi védőeszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000316372020
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében egészségügyi védőeszközöket kíván beszerezni három részfeladatban az alábbiak szerint:

1. részfeladat: Sebészeti maszkok beszerzése (tervezett mennyiség: 1 500 000 darab)

2. részfeladat: FFP2 maszkok beszerzése (tervezett mennyiség: 250 000 darab)

3. részfeladat: Gumikesztyű beszerzése (tervezett mennyiség: összesen 300 000 pár)

A szállítandó eszközök részletes leírását és a szállítás feltételeit a szerződéstervezetek és műszaki leírások tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 652 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sebészeti maszkok beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 1. részfeladatának keretében sebészeti maszkokat kíván beszerezni (tervezett mennyiség: 1 500 000 darab).

A szállítandó eszközök részletes leírását és a szállítás feltételeit a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 1 nap max. 20 nap): / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő (Vevő) adott esetben a szerződéstervezet II.2) pontjában részletezettek szerint a részfeladat tekintetében a fent meghatározott mennyiségen felül, a mennyiség legfeljebb 30 %-ának erejéig további termékek szállítását igényelheti Nyertes Ajánlattevőtől, azaz (Eladótól) az ajánlatában meghatározott egységáron – a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – a Nyertes Ajánlattevőnek (Eladónak) megküldött egyoldalú írásbeli értesítésével a szerződés hatálybalépésétől számított 4 (négy) hónapon belül (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

FFP2 maszkok beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2. részfeladatának keretében FFP2 maszkokat kíván beszerezni (tervezett mennyiség: 250 000 darab).

A szállítandó eszközök részletes leírását és a szállítás feltételeit a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 1 nap max. 20 nap): / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő (Vevő) adott esetben a szerződéstervezet II.2) pontjában részletezettek szerint a részfeladat tekintetében a fent meghatározott mennyiségen felül, a mennyiség legfeljebb 30 %-ának erejéig további termékek szállítását igényelheti Nyertes Ajánlattevőtől, azaz (Eladótól) az ajánlatában meghatározott egységáron – a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – a Nyertes Ajánlattevőnek (Eladónak) megküldött egyoldalú írásbeli értesítésével a szerződés hatálybalépésétől számított 4 (négy) hónapon belül (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gumikesztyű beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 3. részfeladatának keretében gumikesztyűket kíván beszerezni (tervezett mennyiség: 300 000 darab).

A szállítandó eszközök részletes leírását és a szállítás feltételeit a szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 1 nap max. 20 nap): / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő (Vevő) adott esetben a szerződéstervezet II.2) pontjában részletezettek szerint a részfeladat tekintetében a fent meghatározott mennyiségen felül, a mennyiség legfeljebb 30 %-ának erejéig további termékek szállítását igényelheti Nyertes Ajánlattevőtől, azaz (Eladótól) az ajánlatában meghatározott egységáron – a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – a Nyertes Ajánlattevőnek (Eladónak) megküldött egyoldalú írásbeli értesítésével a szerződés hatálybalépésétől számított 4 (négy) hónapon belül (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Ajánlatkérő – élve a Kbt. 102. § (2) bekezdés szerinti lehetőséggel – a rendkívüli sürgősségre tekintettel nem készített ajánlattételi felhívást és/vagy tárgyalási meghívót és a tárgyalás megkezdésével indította meg a Kbt. 41. § (3) bekezdés – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra – alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívül a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.

MAGYARORSZÁG Kormánya 2020. március 11-én 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19). Budapest Főváros Önkormányzata a veszélyhelyzet kialakulását nem láthatta előre, annak létrejöttében semmilyen szerepe nem volt, így a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontban foglalt feltételek fennállnak.

Budapest Főváros Önkormányzatának kötelező közfeladata a MAGYARORSZÁG helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése értelmében – többek között – a településtisztaság, a szociális ellátások biztosítása, a hajléktalan ellátás, a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt feladatait a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5) Főv. Kgy. rendeletben határozza meg. Az önként vállalt feladatok egyebek mellett a nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultaknak, az utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében, időskorúak gondozóházának és a családok átmeneti otthonának fenntartása.

Fenti közfeladatok és közszolgáltatások folyamatos és zökkenőmentes ellátásának biztosítása érdekében elengedhetetlen a közfeladatok ellátásában részt vevő munkavállalók és az általuk ellátottak, illetve az általuk végzett közszolgáltatást igénybe vevő személyek egészségének és életének védelme, amely a kialakult járványhelyzetben megfelelő- előre nem látható mennyiségben szükséges – védőfelszerelés hiányában nem biztosítható.

A beszerzés Ajánlatkérő számára feltétlenül szükséges, és az általa előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények fennállása nyilvánvalóan nem ered az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból. A humánjárvány európai szintű rohamos terjedésére nem lehetett számítani. Jelen beszerzés célja egyebek mellett annak mielőbbi lassítása, fékezése. A minden bizonnyal elhúzódó járvány lassítása csak széles körű intézkedések megtételével biztosítható. A sürgősséget indokolja továbbá a járványhelyzetben a kérdéses védőeszközök iránti rendkívül megnövekedett kereslet, amely alapján a gyors beszerzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges védőeszközök kellő mennyiségben és kellően hosszú időtartamban rendelkezésre álljanak, illetve Ajánlatkérő megfelelő tartalékkal rendelkezzen a várhatóan elhúzódó járványhelyzet teljes tartama alatt az egyes közfeladatok ellátása során szükséges biztonsági intézkedések folyamatos teljesítése, növelése, kiterjesztése érdekében.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Sebészeti maszkok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Business Rally HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Stefánia út 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: endre.kodolanyi@businessrally.hu
Telefon: +36 703871777
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 247 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Beszállítás

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

FFP2 maszkok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rotatech HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Alispán utca 62.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: torokzsolt72@icloud.com
Telefon: +36 10000000
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 405 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Gumikesztyű beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő – élve a Kbt. 102. § (2) bekezdés szerinti lehetőséggel – a rendkívüli sürgősségre tekintettel nem készített ajánlattételi felhívást és/vagy tárgyalási meghívót és a tárgyalás megkezdésével indította meg a Kbt. 41. § (3) bekezdés – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra – alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívül a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.

1. Tárgyi eljárás 3. részfeladata a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján – tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be – eredménytelen.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. részfeladat:

Ajánlattevő neve: Business Rally Hungária Kft.

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 16.

Adószáma: 22646253-2-42

Ajánlattevő neve: Rotatech Holding Kft.

Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Alispán u. 62.

Adószám: 25504044-2-13

Ajánlattevő neve: Medys Internationale Zrt.

Ajánlattevő címe: 1097 Budapest, Albert Flórián utca 3/B.

Adószám: 24754222-2-43

Ajánlattevő neve: Smart Colors Kft.

Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Somlói út 58. 2. em.4.

Adószám: 25135752-2-43

Ajánlattevő neve: MEDIMPEX Zrt.

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Lehel utca 11.

Adószám: 10675575-2-41

2. részfeladat:

Ajánlattevő neve: Business Rally Hungária Kft.

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 16.

Adószáma: 22646253-2-42

Ajánlattevő neve: Rotatech Holding Kft.

Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Alispán u. 62.

Adószám: 25504044-2-13

Ajánlattevő neve: Medys Internationale Zrt.

Ajánlattevő címe: 1097 Budapest, Albert Flórián utca 3/B.

Adószám: 24754222-2-43

Ajánlattevő neve: Smart Colors Kft.

Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Somlói út 58. 2. em.4.

Adószám: 25135752-2-43

Ajánlattevő neve: MEDIMPEX Zrt.

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Lehel utca 11.

Adószám: 10675575-2-41

3. részfeladat:

Ajánlattevő neve: Smart Colors Kft.

Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Somlói út 58. 2. em.4.

Adószám: 25135752-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2020