Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 20162-2019

15/01/2019    S10    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Łódź: Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija

2019/S 010-020162

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 202-460631)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Adresas: ul. Tramwajowa 6
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711
Pašto kodas: 90-132
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dominika Grzelak-Kamińska
El. paštas: dgrzelak@mpk.lodz.pl
Telefonas: +48 426721138
Faksas: +48 426721229

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mpk.lodz.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji) do obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o. w latach: 2019–2020

Nuorodos numeris: WZ-091-96/18
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09300000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla MPK – Łódź Spółka z o.o., tj. dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów wskazanych w załącznikach nr 8B i 8C do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/01/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 202-460631

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 31/01/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 14/01/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 31/01/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: