Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 201652-2022

Submission deadline has been amended by:  275101-2022
15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 075-201652

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000314622022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000314622022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg kiviteli tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000314622022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely - Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat kiviteli tervezési feladatainak elvégzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező feladata a Szombathely-Kőszeg, valamint a Kőszeg - magyar-osztrák országhatár közötti új országos közúti kapcsolat teljes körű kiviteli terveinek elkészítése a rendelkezésre álló - környezetvédelmi, út- és hídépítési, magasépítési és vízjogi létesítési - engedélyek alapján, valamint a meglévő engedélyek szükség szerinti módosítása, a közmű engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés az alábbi létesítmények tekintetében:

Főpálya:

- M87 gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti egybefüggő 13,58 km hosszú 2x2 sávos, osztott pályás, 20 méter koronaszélességű szakasza fizikai elválasztással,

- új 87 sz. főút Kőszeg keleti elkerülő és magyar-osztrák országhatárig tartó egybefüggő 4,51 km hosszú 2x1 sávos szakasszal.

Összesen: 18,09 km hosszú új országos közút egybefüggően.

Egyéb keresztező és párhuzamos utak:

- Egyéb országos közutak: 8 582 m

- Önkormányzati- és földutak: 12 762 m

Csomópontok

Különszintű csomópont

- M87 autóút 11+609,74 km szelvényében a 8641 j. ök. úttal alkotott különszintű csomópont, geometriáját tekintve átlós elrendezésű fél-lóhere alakú csomópont

Szintbeni csomópontok

- 87 sz. főúton balra kanyarodó sávos csomópont létesítése a K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál a burkolat szélesítésével,

- 8636 j. ök. út - K1 j. út (távlati 8650 j. ök. út) csatlakozásánál egyszerű „T” csomópont létesítése Kőszegpaty belterületén,

- 87 sz. főút - 8641 j. ök. út csatlakozásánál „T” csomópont áttervezése Lukácsháza belterületén,

- M87 gyorsforgalmi út - 8627 j ök út. (távlati 87. sz. főút) - új 87 sz. főút új körforgalmi csomópont létesítése a 16+931 km szelvényben,

- meglévő 87 sz. főút és 8627 j. ök. út (távlati 87. sz. főút) „T” csomópont körforgalmi csomóponttá történő áttervezése Kőszeg belterületén,

- új 87 sz. főút - K4 j. földút csatlakozásánál csomópont létesítése a 18+363 kmsz-ben

- új 87 sz. főút - meglévő 87 sz. főút (távlati 8724 j. ök út) „T” csomópont létesítése

Vasúti keresztezés

- A 8641 j. ök. út 2+409,55 km szelvényében a 18. sz Szombathely - Kőszeg GySEV vasútvonal 52+57,00 hm szelvényben történő keresztezése

Műtárgyak

Hidak (14 db, ebből 4 db vadátjáró):

- B10 043 j. pályahíd az M87 autóút 4+336 km sz. a Söptei árok felett,

- B11 052 j. pályahíd +vadátjáró távlati iparvágány felett az M87 autóút 5+215 km sz.

- B12 082 j. pálya feletti híd a K1. j. ök. úton az M87 autóút 8+207 km szelvényben, felszerkezet hossza: 40,6 méter

- B13 090 j. vadátjáró az M87 autóút 9+000 km sz.

- B14 103 j. pálya feletti híd a K2. j. ök. úton az M87 autóút 10+394 km sz.

- B15 116 j. pálya feletti híd a 8641. j. úton az M87 autóút 11+603 km szelvényében, felszerkezeti hossza: 40,6 méter

- B16 030 j. híd K1 j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 km szelvényében Kozár-Borzó patak felett

- B17 030 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+077 kmsz-ben a Kozár-Borzó patak felett

- B18 038 j. híd a K1. j. (távlati 8650 j.ök. út) út 3+886 kmsz-ben a Perec patak felett

- B20 125 j. vadátjáró az M87 12+500 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B21 132 j. pálya feletti híd a 8636 j. úton az M87 13+171,56 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,39 méter

- B22 139 j. pálya feletti híd a K3 j. földúton az M87 13+926,24 km szelvényben, felszerkezet hossza: 46,1 méter

- B23 157 j. vadátjáró az M87 15+700 km szelvényben, felszerkezet hossza: 43,1 méter

- B24 200 j. K5 j. keresztező földút feletti híd a 87 20+059,60 km sz.

Támfalak:

- T1 j. támfal: 87 sz. 20+800 - 20+965 km szelvények között

- T2 j. támfal: 87 sz. 21+120 - 21+160 km szelvények között

Pihenőhely

- 87-es gyorsforgalmi út bal oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/11 hrsz. alatti ingatlanon

- 87-es gyorsforgalmi út jobb oldalán kialakításra kerülő pihenőhelyen, közforgalmú WC-mosdó épület - Gyöngyösfalu, külterület, 0125/9 hrsz. alatti ingatlanon

Kerékpáros létesítmény

meglévő kerékpárút átépítése 500 méter hosszon

Közművek

- új víz, szennyvíz és elektromos hálózat, közvilágítás kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek a pihenőkhöz,

- meglévő víz, szennyvíz, gáz, hírközlési, elektromos hálózat kiváltáshoz szükséges kiviteli tervek,

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése a teljes szakaszon - Szombathelyi Mérnökségi telepre történő bekötés figyelembe vételével - belevéve a 87-89 Szombathely ÉK elkerülő projekt M87-es szakaszát (3,5 km), valamint az M86 Szombathely-Zanat - M86 vépi csomópont közötti szakaszt.

A kiviteli terv készítés során elvégzendő feladatok:

- A 2021. évben elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek felülvizsgálata.

- A felülvizsgált engedélyezési terv és engedélyek alapján a teljes körű kiviteli terv elkészítése.

- A felülvizsgált engedélyek kiviteli terv alapján történő szükség szerinti módosítása

- Közműkiváltások (víziközmű, szénhidrogén, távközlés, közvilágítás, elektromos vezetékek, stb.) megtervezése.

- Üzemi hírközlési rendszer megtervezése

- Az elkészült kisajátítási terv felülvizsgálata és aktualizálása, a szükséges pótkisajáítási dokumentációk elkészítése.

- Környezetvédelem, zajvédelem, ökológia átjárások, szükséges intézkedések, zaj monitoring aktualizálása, felülvizsgálata.

- a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentációk összeállítása (Közbeszerzési dokumentáció III és IV. kötet) és a kivitelezés becsült értékét tartalmazó tervezői ár (költségbecslés) megadása.

- Tájékoztató anyagok, brossúrák, 3D animáció készítése

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alk. köv-ben meghatározott gyakorlaton felüli többlettapasztalata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) gyorsforgalmi út teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozott/vonatkoztak és tartalmazott/tartalmaztak különszintű csomópontot (min. 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (min. 0 hó, max.36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

AT - Ajánlattevő

AV - Alvállalkozó

EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Alk. köv. - Alkalmassági követelmény

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1. § (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy AT-nek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (1) és (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt.65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 700 000 000 Ft összeget.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK:

- „országos közút” alatt: a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

- „országos közutak tervezése” alatt, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a közútra vonatkozó tanulmányterv és/vagy KHT és/vagy EVD és/vagy engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti, figyelembe véve az e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás 1.14. Tervfázisok és munkarészeik, tartalmi követelmények pontban foglaltakat.

- „KHT” alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- „EVD” alatt, az 1995. LIII. tv. és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől (ajánlattevőtől, vagy az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezettől) származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak releváns felsőfokú végzettségének megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Az AF III.1.3) M/2.1.-2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontok szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. Min. egybefüggően 10 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, 2x2 sávos, osztottpályás, fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra vonatkozó teljeskörű kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával.

AK:

- „Gyorsforgalmi út” alatt: a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. a) pontja szerinti fogalmakat érti.

- „Teljeskörű kiviteli terv” alatt: építési engedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel. Az M/1.1. és az M/1.2. követelmény szerinti mennyiségi előírás legfeljebb egy-egy referenciával igazolható.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékűszakképzettséggel és

b) minimum 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3 legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és

b) legalább 36 hónap országos közúti területen szerzett hídszerkezeti tervezési gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M/2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges, tehát egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

AK:

- „országos közút” alatt: a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

- „projektvezetői gyakorlatként olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel;

- „projektvezető helyettes” alatt, olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában;

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Az M/1. alk. követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás valamennyi elemének való megfelelésnek a referenciaigazolás tartalma alapján megállapíthatónak kell lennie, ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat.

Ajánlatkérő az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású (KKP).

A finanszírozás típusa: utófinanszírozású.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

- 2017. évi CL. tv.

- 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/05/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/05/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 1. minőségi szempont tekintetében az 5 darab, a 2-3. minőségi szempont tekintetében a 36 hónap.

3. AK legkésőbb a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül minimum 300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 30 000 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. Szerz. kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr., ill. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1-2.2.: KÉ-K; M/2.3.: HT.

6. Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

7. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Az AF. IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

11. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

14. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

15. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: Faksz: Pintér Kristóf 00936, helyettes Fakszok: dr. Supák-Kalán Nikoletta 01145, dr. Incze Ádám 00006, Kozák Enikő 01326.

16. AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.

18. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A megvalósításhoz szükséges útépítési, vízépítési, hídépítési, magasépítési és közmű tervek részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes tervezési részfeladatok egymásra épülése, komplexitása, azok összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett létesítmény műszaki szempontból egységes tervezése érdekében.

19. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munka teljes pénzügyi fedezetét biztosító összeg nem áll rendelkezésre Erre tekintettel ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2022