Supplies - 20169-2019

15/01/2019    S10

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2019/S 010-020169

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562148)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: PL 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Mandrysz oraz Krzysztof Hadam
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 327572924
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy: 252-12.

Reference number: 701802084/01.
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 37 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562148

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/01/2019
Local time: 09:45
Read:
Date: 31/01/2019
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/03/2019
Read:
Date: 01/04/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/01/2019
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2019
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 31.1.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.