TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 201732-2021

23/04/2021    S79

România-Târgu Cărbunești: Echipamente medicale

2021/S 079-201732

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 061-153924)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primăria Târgu Cărbunești
Număr naţional de înregistrare: 4898681
Adresă: Str. Trandafirilor nr. 41
Localitate: Târgu Cărbunești
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 215500
Țară: România
Persoană de contact: Dănuț Birau
E-mail: tgcarbunesti@gj.e-adm.ro
Telefon: +40 253378603
Fax: +40 253378663
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariacarbunesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, SMIS 139776

Număr de referinţă: 4898681/2021/4/139776
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il reprezinta Achiziție echipamente medicale, echipamente de protecție și dotări specifice pentru spitalul suport COVID-19 – Spitalul de Urgenta Târgu Cărbunești, SMIS 139776 in cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”, cod SMIS 139776, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente, organizate pe loturi:

— lot 1 – radiologie – valoare estimata: 6 140 367,40 RON fara TVA;

— lot 2 – echipamente medicale – valoare estimata: 5 042 331,19 RON fara TVA;

— lot 3 – echipamente sterilizare – valoare estimata: 1 849 811,14 RON fara TVA;

— lot 4 – echipamente intretinere/dezinfectie/sterilizare – valoare estimata: 1 333 177,96 RON fara TVA;

— lot 5 – aparate laborator – valoare estimata: 1 273 918,57 RON fara TVA;

— lot 6 – echipamente pentru morga – valoare estimata: 85 117,08 RON fara TVA;

— lot 7 – echipamente pentru tratarea deseurilor – valoare estimata: 1 359 185,34 RON fara TVA;

— lot 8 – echipamente de protectie si dezinfectanti – valoare estimata: 4 495 050,30 RON fara TVA.

Valoare estimata totala fara TVA: 21 578 958,98 RON fara TVA.

Echipamentele care se vor achizitiona, precum si cantitatile aferente acestora, sunt conform caietului de sarcini.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I) din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 061-153924

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 29/04/2021
A se citi:
Data: 11/05/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 29/04/2021
A se citi:
Data: 11/05/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 29/10/2021
A se citi:
Data: 10/11/2021
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
În loc de:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6 si lot 8 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica a operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

A se citi:

Cerinta 2 – Doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5: operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) ce depun oferta pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 si lot 5 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlului XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica ca operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 – care fac obiectul prezentului contract;

(b) anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

VII.2)Alte informații suplimentare:

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca după publicarea anuntului, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta.