Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 20197-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Laivų modernizavimo paslaugos

2019/S 010-020197

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“
Nacionalinis registracijos Nr.: 140285526
Adresas: Nemuno g. 8
Miestas: Klaipėda
NUTS kodas: LT
Pašto kodas: LT-91191
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Toma Kulikauskaitė
El. paštas: toma@keltas.lt
Telefonas: +370 46343280
Faksas: +370 46381842

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.keltas.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6481

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=438187
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=438187&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Keleivinių-krovininių keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių rekontrukcijos pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50245000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkantysis subjektas, vykdydamas šį pirkimą, numato įsigyti turimų keleivinių-krovininių keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcijos paslaugas (toliau – paslaugos).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50245000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Nemuno g. 8, Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkamos apima 3 keltų (laivų):

1) keltų laivapriekio ir laivagalio rampų, rampų pakėlimo / nuleidimo įrenginių ir įrangos, keičiamų laivo korpuso dalių (borto sekcijų, falšbortų ir pan.), apšvietimo įrangos, kelio užtvarų ir panašiai demontavimą;

2) naujų rampų ir rampų fiksavimo prie kranto tiltelio įrenginių (kablių), keltų jungties su kranto tiltelio pantonu jungiamųjų elementų (laivo švartavimosi kreipiančiųjų), keičiamų korpuso dalių (borto sekcijų, falšbortų ir pan.) pagaminimą ir sumontavimą;

3) rampų pakėlimo / nuleidimo hidraulinės sistemos sumontavimą;

4) laivo švartavimo įrenginių ir įrangos demontavimą ir permontavimą;

5) apsauginių kelio užtvarų įrengimą;

6) transporto srautų valdymo šviesoforų įrengimą;

7) laivapriekio ir laivagalio rampų LED apšvietimo įrengimą;

8) elektros įrangos ir automatikos skydų įrengimą;

9) vidaus šiluminės izoliacijos įrengimą rekonstruoto korpuso vietose;

10) naujai sumontuotų korpuso dalių, denio, rampų ir jų konstrukcinių elementų padengimą antikorozine danga, įskaitant eismo juostų žymėjimo, laivo pavadinimo, registracijos uosto ir laivo registracijos numerio, vaterlinijos ir pan. dažymo darbus.

Ir kitas susijusias paslaugas, reikalingas sutarties tinkamam įgyvendinimui.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, bei subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas), deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei taikoma), turi pateikti užpildytą pirkimo dokumentų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, neturi pildyti ir pateikti EBVPD ir jam nėra taikomi kvalifikaciniai reikalavimai.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Paslaugų vykdytojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 10 proc. nuo sutartyje nurodytos bendros galutinės sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Nurodyta pirkimo dokumentuose.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Paslaugų vykdytojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 10 proc. nuo sutartyje nurodytos bendros galutinės sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

AB „Smiltynės perkėla“, Nemuno g. 8, Klaipėda, Lietuva, 28 kabinetas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai negali dalyvauti pasiūlymo susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje. AB „Smiltynės perkėla“ neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatytas laimėtojas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos apygardos teismas
Adresas: Herkaus Manto g. 26
Miestas: Klaipėda
Pašto kodas: LT-92131
Šalis: Lietuva
El. paštas: klaipedos.apygardos@teismas.lt
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019