Строителство - 202261-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ
NDНомер на публикацията на обявлението202261-2019
PDДата на публикуване30/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S84
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаПредставляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор (175203478)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен25/04/2019
DTКраен срок за подаване10/06/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45231223 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ
80530000 - Услуги по професионално обучение
71320000 - Инженерни услуги по проектиране и конструиране
42112300 - Газови турбини
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG312
BG331
IAИнтернет адрес (URL)www.bulgartransgaz.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС