A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 2023-2020

03/01/2020    S2

Magyarország-Budapest: Hirdetésszervezési szolgáltatások

2020/S 002-002023

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése 2019

Hivatkozási szám: EKR001418772019
II.1.2)Fő CPV-kód
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a közmédia valamennyi hirdetési felületének (televízió- és rádió csatornákon, előbbiekhez tartozó online és teletext felületeken biztosítható hirdetési felületek) értékesítése az Ajánlatkérő (AK) részére a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint, 36 hónapos határozott időtartamban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 120 640 099.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK és AT közötti kapcsolattartás helyszíne az AK központi ügyintézési helye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése az Ajánlatkérő (AK) részére, 36 hónapos határozott időtartamban, vállalkozási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett azzal, hogy a nyertes ajánlattevő (AT) a 2008. évi XLVIII. törvény szerint a reklám közzétevője nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőnek minősül.

A kötendő szerződés mennyiségét a hirdetési felületekkel érintett médiacsatornák száma és a szerződés időtartama együttesen határozza meg (a közbeszerzés mennyisége)

A szerződés kiterjed a 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Np. Zrt./DMSZ) valamennyi hirdetési felületére, azaz különösen a következő országos médiacsatornákra: (1) televízió csatornák: M1, M2 (részben reklámmentes), M4, M5, Duna, Duna World; (2) rádió csatornák: Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió, illetve az előbbiekhez tartozó (3) online és (4) teletext felületek, továbbá kiterjed a szerződés időtartama alatt induló esetleges további médiacsatornákra is.

Az AK az értékesítendő reklámidőből fenntart meghatározott mennyiséget önreklám és barter megállapodások céljára, az ezek mértékére vonatkozó AT-i vállalása értékelési részszempontnak minősül.

A hirdetési felületek mennyiségével (csatornákon elhelyezhető reklámok mennyiségével) összefüggő döntéseket az AK-től független közszolgálati médiaszolgáltató/DMSZ hozza meg, illetve a mindenkor hatályos médiatörvény szabályozza.

A közszolgálati médiaszolgáltató/DMSZ hirdetési felületeinek értékesítéséből elvárt minimális (NNN) bevétel: 2 300 000 000 Ft + ÁFA/év (12 hónap) azzal, hogy az értékesítésére vállalt minimális (NNN) összeg mértéke értékelési részszempontnak minősül.

Az AT által ellátandó feladatok:

1. értékesítési stratégia kidolgozása

2. ügyfél kapcsolattartás, ügyfélkezelés (médiaajánlók készítése, B2B kommunikáció, prezentációk)

3. árajánlat készítés és küldés

4. választási időszak(ok)ban a politikai reklámok kezelése, kapcsolódó szakértői tanácsadás nyújtása

5. szerződéskötés, szerződés kezelés (portólió értékesítőként és médiahirdetésifelület-értékesítőként számlázás)

6. beérkező megrendelések adminisztrációja/iktatása

7. szponzorációs megjelenések és termékelhelyezés lebonyolításának koordinálása és rendszerbe rögzítése

8. nemzetközi együttműködésekben foglalt kereskedelmi kötelezettségek koordinálás

9. beérkező megrendelések havi és éves riportjának elkészítése

10. márkakiterjesztési javaslatok készítése

11. booking feladatok ellátása

12. traffic feladatok ellátása és támogató spotok adminisztrálása

13. rádiósspot gyártási feldatai

14. AK által használt Adverticum rendszerrel is kompatibilis teljesítményalapú on-line médiakampányok követésére és pénzügyi elszámolására alkalmas rendszer biztosítása

15. megfelelő televíziós reklámértékesítő rendszer biztosítása

16. nyereményjátékokkal kapcsolatos teljes körű adminisztratív lebonyolítás, technikai ügyintézés

AK felhívja a figyelmet, hogy az 1., 7., 8., 13. és 16. pont szerinti feladatokat olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amely tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatot magának az AT-nek kell elvégeznie, ezen tevékenység ellátásához alvállalkozó nem vehető igénybe.

A fenti tevékenységek ellátása a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.

További részletes elvárások a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 8. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember előírthoz viszonyított szakmai többlettapasztalata (hónap, a kötelezően előírt 60 hónaphoz viszonyított többlet szakmai tapasztalat elismerése / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.1. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az 1. értékesítési sávban (3,2 milliárd Ft árbevétel alatt, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1.2. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 2. értékesítési sávban (3,2-3,4 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.3. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 3. értékesítési sávban (3,4-3,6 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.4. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 4. értékesítési sávban (3,6-3,8 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.5. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az 5. értékesítési sávban (3,8-4 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.6. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 6. értékesítési sávban (4 milliárd Ft árbevétel fölött, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: 1.7. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az állami hirdetési bevételek tekintetében (értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: 2. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a barter, térítésmentes TCR és önreklám bevételek tekintetében (értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 3. Szakértői óradíj az ajánlatkérő által megrendelt egyedi szolgáltatásokra vonatkozóan (Ft + ÁFA/óra) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 4. Vállalt éves értékesítési összbevétel (%-ban a kötelező vállaláshoz képest) / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: 5. Nyereményjátékok bonyolítása (Ft+ Áfa/hó) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 6. Az önreklám céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában) / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 7. A barter céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában) / Súlyszám: 4
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt.98.§(3) bekezdésén alapul, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazható szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, ennek feltétele, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából) azzal, hogy ilyen tárgyalásos eljárást csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.

Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként a Kbt. szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított és folytatott le, „az MTVA komplex hatékonyságvizsgálata” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2017/S 016-025910 (16. szám, 2017. I. 24.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: Előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.4.3.2) pontjában az ajánlatkérő jelezte „a Kbt. 98.§(3) bek. szerint eljárás lefolytatásának lehetőségét további folyamatátvilágítási és/vagy hatékonyságjavítás nyújtásával összefüggő kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan, jelen eljárás szerződéses és egyéb feltételei szerint”.

Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2017. március 16-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Teqtos Kft.-VARIUS Consulting Kft. közös ajánlattevőket (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17. II. lph. II. em. 3.-2161 Csomád, Zahora utca 11., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg. 2017. március 23-án az Előzmény eljárás lezárásaként az Ajánlatkérő és a Nyertes ajánlattevők a keretmegállapodást megkötötték.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás előbbiek szerinti megkötését követően az összes vizsgálati csomagot eseti megrendeléssel megrendelte, azaz az előzmény eljárás ajánlati felhívásának II.2.4) pontja szerinti valamennyi szolgáltatás megrendelésre és a nyertes ajánlattevők részéről teljesítésre került.

A szerződés szerinti mennyiség, illetőleg alapprojekt meghatározásánál az ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározottak rövidtávon biztosítsák az MTVA tevékenységéhez kapcsolódó hatékony működést, döntéshozatali folyamatait, illetőleg feltárják a megfelelő megtakarítási- és hatékonyságnövelő lehetőségeket. Ez az általános, rövidtávú hatékonyságnövelő tevékenység képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a jelen kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.

Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült és tervezett azzal, hogy működésével összefüggésben felmerülhet olyan további megtakarítási- és hatékonyságnövelő vizsgálatok, illetőleg szolgáltatások szükségessége, amelyek előre pontosan nem definiálhatók, és amelyek további külső szakmai támogatást igényelnek, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi, valamint időzítési (egymásra épülés, szezonalitás) szempontból nem illeszthetők be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).

További/részletes indokok a KH Elnökének küldött tájékoztató levélben.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése 2019

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Media Services Company Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46933045
Postai cím: Dunavirág utca 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: simon.zsofia@mediasc.hu
Telefon: +36 206611826
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 120 640 099.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ügyfél kapcsolattartás, ügyfélkezelés, árajánlat készítése és küldése, választási időszakokban a politikai reklámok kezelése, kapcsolódó szakértői tanácsadás nyújtása, szerződéskötés, szerződés kezelése, beérkező megrendelések adminisztrációja, havi és éves riportjának elkészítése, márkakiterjesztési javaslatok készítése, booking feladatok, traffic feladtok, adverticum rendszer biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát:

Media Services Company MAGYARORSZÁG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6. – 13782649-2-41

Kisvállalkozásnak minősül

A IV.1.1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a következőkön alapul:

(1) Ajánlatkérő korábban (megelőzőleg) nyílt eljárást indított – Ajánlatkérő korábban nyílt közbeszerzési eljárást indított „közmédia hirdetési felületeinek értékesítése 2019” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2019/S 168-411250 (168. szám, 2.9.2019) nyilvántartási számon jelent meg;

(2) a korábban (megelőzőleg) indított nyílt eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, azaz a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak – az (1) bekezdésben megjelölt közbeszerzési eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, az Ajánlatkérő az előbbiek szerinti döntését tartalmazó ajánlatok elbírálásáról szóló összegezését 30.10.2019-án megküldte az eljárás ajánlattevőjének;

(3) az indítandó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg – a megindításra került közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az (1) bekezdésben megjelölt közbeszerzési eljárással megegyező műszaki feltételeket, kizáró okokat, alkalmassági követelményeket és további eljárási és szerződéses feltételeket határozott meg (ide értve azon feltétel-rendszert is, amely miatt az előzmény eljárás egyetlen ajánlattevőjének ajánlata érvénytelen lett), azaz kijelenthető, hogy a közbeszerzés feltételei (egyáltalán/semmilyen feltételben) nem változtak meg;

Az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek – Ajánlatkérő a tárgyalásra meghívta az előzmény eljárás egyetlen ajánlattevőjét, akinek/amelynek az ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja, hanem ugyanezen § és bekezdés e) pontja alapján lett érvénytelen, további gazdasági szereplő ajánlattételre való felhívására nem kerül(t) sor.

A IV.1.2.) pont kiegészítéseként közli AK, hogy az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésére 31.10.2019 napján került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2019