Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 202391-2021

23/04/2021    S79

Czechia-Znojmo: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 079-202391

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
National registration number: 01312774
Postal address: nám. Armády 1213/8
Town: Znojmo
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 669 02
Country: Czechia
Contact person: JUDr. Vladimír Ondroušek
E-mail: v.ondrousek@spucr.cz
Telephone: +420 727957232
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_33205.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spucr.cz/vz00033205
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice

Reference number: SP1886/2021-523206
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Realizace větrolamů TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice, včetně následné tříleté péče.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 042 775.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

k.ú. Prosiměřice, obec Prosiměřice, Jihomoravský kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Realizace větrolamů TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice, včetně následné tříleté péče.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 042 775.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 09/08/2021
End: 15/11/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:

• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,

• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Výkon zeměměřických činností;

c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:

• Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k projektování ÚSES (Územních systémů ekologické stability) nebo autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura,

• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělené dle §14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení §13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bez účasti veřejnosti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021