A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 2024-2020

03/01/2020    S2

Magyarország-Budapest: Hirdetésszervezési szolgáltatások

2020/S 002-002024

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése 2019

Hivatkozási szám: EKR001094392019
II.1.2)Fő CPV-kód
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a közmédia valamennyi hirdetési felületének (televízió- és rádió csatornákon, előbbiekhez tartozó online és teletext felületeken biztosítható hirdetési felületek) értékesítése az Ajánlatkérő (AK) részére a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint, 36 hónapos határozott időtartamban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK és AT közötti kapcsolattartás helyszíne az AK központi ügyintézési helye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése az Ajánlatkérő (AK) részére, 36 hónapos határozott időtartamban, vállalkozási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett azzal, hogy a nyertes ajánlattevő (AT) a 2008. évi XLVIII. törvény szerint a reklám közzétevője nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőnek minősül.

A kötendő szerződés mennyiségét a hirdetési felületekkel érintett médiacsatornák száma és a szerződés időtartama együttesen határozza meg (a közbeszerzés mennyisége)

A szerződés kiterjed a 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Np. Zrt./DMSZ) valamennyi hirdetési felületére, azaz különösen a következő országos médiacsatornákra: (1) televízió csatornák: M1, M2 (részben reklámmentes), M4, M5, Duna, Duna World; (2) rádió csatornák: Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió, illetve az előbbiekhez tartozó (3) online és (4) teletext felületek, továbbá kiterjed a szerződés időtartama alatt induló esetleges további médiacsatornákra is.

Az AK az értékesítendő reklámidőből fenntart meghatározott mennyiséget önreklám és barter megállapodások céljára, az ezek mértékére vonatkozó AT-i vállalása értékelési részszempontnak minősül.

A hirdetési felületek mennyiségével (csatornákon elhelyezhető reklámok mennyiségével) összefüggő döntéseket az AK-től független közszolgálati médiaszolgáltató/DMSZ hozza meg, illetve a mindenkor hatályos médiatörvény szabályozza.

A közszolgálati médiaszolgáltató/DMSZ hirdetési felületeinek értékesítéséből elvárt minimális (NNN) bevétel: 2 300 000 000 Ft + ÁFA/év (12 hónap) azzal, hogy az értékesítésére vállalt minimális (NNN) összeg mértéke értékelési részszempontnak minősül.

Az AT által ellátandó feladatok:

1. értékesítési stratégia kidolgozása

2. ügyfél kapcsolattartás, ügyfélkezelés (médiaajánlók készítése, B2B kommunikáció, prezentációk)

3. árajánlat készítés és küldés

4. választási időszak(ok)ban a politikai reklámok kezelése, kapcsolódó szakértői tanácsadás nyújtása

5. szerződéskötés, szerződés kezelés (portólió értékesítőként és médiahirdetésifelület-értékesítőként számlázás)

6. beérkező megrendelések adminisztrációja/iktatása

7. szponzorációs megjelenések és termékelhelyezés lebonyolításának koordinálása és rendszerbe rögzítése

8. nemzetközi együttműködésekben foglalt kereskedelmi kötelezettségek koordinálás

9. beérkező megrendelések havi és éves riportjának elkészítése

10. márkakiterjesztési javaslatok készítése

11. booking feladatok ellátása

12. traffic feladatok ellátása és támogató spotok adminisztrálása

13. rádiósspot gyártási feldatai

14. AK által használt Adverticum rendszerrel is kompatibilis teljesítményalapú on-line médiakampányok követésére és pénzügyi elszámolására alkalmas rendszer biztosítása

15. megfelelő televíziós reklámértékesítő rendszer biztosítása

16. nyereményjátékokkal kapcsolatos teljes körű adminisztratív lebonyolítás, technikai ügyintézés

AK felhívja a figyelmet, hogy az 1., 7., 8., 13. és 16. pont szerinti feladatokat olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amely tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatot magának az AT-nek vagy közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyikének kell elvégeznie, ezen tevékenység ellátásához alvállalkozó nem vehető igénybe.

A fenti tevékenységek ellátása a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.

További részletes elvárások a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 8. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember előírthoz viszonyított szakmai többlettapasztalata (hónap, a kötelezően előírt 60 hónaphoz viszonyított többlet szakmai tapasztalat elismerése / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.1. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az 1. értékesítési sávban (3,2 milliárd Ft árbevétel alatt, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1.2. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 2. értékesítési sávban (3,2-3,4 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.3. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 3. értékesítési sávban (3,4-3,6 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.4. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 4. értékesítési sávban (3,6-3,8 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.5. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az 5. értékesítési sávban (3,8-4 milliárd Ft árbevétel között, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.6. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a 6. értékesítési sávban (4 milliárd Ft árbevétel fölött, értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: 1.7. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat az állami hirdetési bevételek tekintetében (értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: 2. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat a barter, térítésmentes TCR és önreklám bevételek tekintetében (értékesítési árbevétel %-ában) / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 3. Szakértői óradíj az ajánlatkérő által megrendelt egyedi szolgáltatásokra vonatkozóan (Ft + ÁFA/óra) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 4. Vállalt éves értékesítési összbevétel (%-ban a kötelező vállaláshoz képest) / Súlyszám: 50
Költség kritérium - Név: 5. Nyereményjátékok bonyolítása (Ft+ Áfa/hó) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 6. Az önreklám céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában) / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 7. A barter céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában) / Súlyszám: 4
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 168-411250
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közmédia hirdetési felületeinek értékesítése 2019

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Media Services Company MAGYARORSZÁG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.

13782649-2-41

Kisvállalkozásnak minősül

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2019