Usługi - 2029-2015

Wyświetl widok skrócony

03/01/2015    S2

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2015/S 002-002029

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Transportu, Osoba do kontaktów: Przemysław Raszewski, Poznań61-713, Polska. Tel.: +48 616267013. Faks: +48 616267001. E-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.12.2014, 2014/S 238-419414)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) z wyłączeniem naprawy silników spalinowych i skrzyń biegów, wraz z modernizacją autobusów szynowych o oznaczeniach kolejowych SA132-001, SA132-003 i SA132-004, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.1.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.1.2015 (11:15)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) z wyłączeniem naprawy silników spalinowych i skrzyń biegów, wraz z modernizacją autobusów szynowych o oznaczeniach kolejowych SA132-001, SA132-003 i SA132-004, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego. Zamawiający informuje, że nie posiada praw autorskich do dysponowania Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową autobusu szynowego typu 218Ma serii SA 132. W związku z powyższym Wykonawca musi wykazać (tj. załączyć do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika Nr 7 do SIWZ), że posiada Dokumentację Systemu Utrzymania oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową autobusu szynowego typu 218 Ma serii SA 132 wraz z prawem do jej wykorzystania albo pisemną zgodę producenta pojazdów na wykorzystanie tej dokumentacji do wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.1.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.1.2015 (11:15)