Varer - 203362-2019

02/05/2019    S85    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 

Danmark-Nørresundby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 085-203362

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: LHKL@cowi.com
Telefon: +45 61467372

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce5e85df-6b5f-4981-a58e-77844bec9388/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce5e85df-6b5f-4981-a58e-77844bec9388/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce5e85df-6b5f-4981-a58e-77844bec9388/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af affaldssensorer og ruteplanlægningssoftware

Sagsnr.: A104662
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører offentligt indkøb af affaldssensorer og ruteplanlægningssoftware. Indkøbsbehovet udspringer efter afslutning af 2 separate, men forbundne, udbudsforretninger på henholdsvis; "Indkøb af nedgravede containere" og "Etablering af nedgravede containere". Opgaven på nærværende indkøb omfatter således de sensorer, som skal monteres i de nedgravede containere samt dertilhørende sensoradministrationssoftware og ruteplanlægningssoftware.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sensor og sensoradministrationssoftware

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
30237480 Indlæseenheder
44613700 Affaldscontainere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter affaldssensorer, som skal monteres i nedgravede containere samt dertilhørende sensoradministrationssoftware.

Sensoren kobles på netværk enten via et lavfrekvent netværk eller en cellulær forbindelse.

Til delaftale 1 er der 3 optioner:

- Option 1: Sensor til kube-container,

- Option 2: Sensor til delvis-nedgravet container,

- Option 3: Hjemtagningsnetværk for sensorer.

Alle optionerne er frivillige at benytte for Ordregiver, og vil blive anvendt, såfremt Ordregiver vurderer det relevant.

Option 1 og option 2 er obligatoriske for tilbudsgiver at byde på, og disse indgår således begge i evalueringen af pris for delaftale 1. Derimod er option 3 frivillig for tilbudsgiver at byde på, og alene option 3 indgår således ikke i evalueringen af pris for delaftale 1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Holdbarhed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftaleperioden kan af Ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder i alt op til 2 gange.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag i alt 3-5 ansøgere., som opfordres til at deltage i dialogen.

Såfremt der modtages mindre end 3 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Ordregiver foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning for udvælgelsen.

Derudover vil der være særligt fokus på at opnå det bedste konkurrencefelt, således at der både udvælges aktører, som alene kan byde på delaftale 1, aktører som alene kan byde på delaftale 2, samt aktører der kan byde på begge delaftaler, i en relativ ligelig fordeling, så der opnås en fornuftig balance i konkurrencefeltet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 1 indeholder følgende 3 optioner:

- Option 1: Sensor til kube-container,

- Option 2: Sensor til delvis-nedgravet container,

- Option 3: Hjemtagningsnetværk for sensorer.

Option 1 og 2 er opstillet, da Ordregiver i fremtiden finder det relevant at udvide anvendelsen af sensorer til andre containertyper end fuldt nedgravede containere. I forhold til option 3, hjemtagningsnetværk, handler det grundlæggende om, at Ordregiver gerne vil have muligheden for at lave aftale for hjemtagningsnetværk (aftale, fx med teleopratør, der sikrer data kan transmitteres på vedkommens netværk) gennem sensorleverandør, såfremt ordregiver vurderer, at dette giver bedst mening i den samlede løsning.

Alle optionerne er frivillige at benytte for Ordregiver, og vil blive anvendt, såfremt Ordregiver vurderer det relevant.

Option 1 og option 2 er obligatoriske for tilbudsgiver at byde på, og disse indgår således begge i evalueringen af pris for delaftale 1. Derimod er option 3 frivillig for tilbudsgiver at byde på, og alene option 3 indgår således ikke i evalueringen af pris for delaftale 1.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der vil ikke ske begrænsning af antallet af løsninger i dialogforløbet. 2 dialogmøder forventes afholdt. Ordregiver forbeholder sig ret til at afholde færre eller flere dialogmøder.

Der ydes vederlag til tilbudsgivere, der afgiver tilbud og ikke tildeles opgaven. Det er en forudsætning, at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten, modtager ikke vederlag.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ruteplanlægningssoftware

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter ruteplanlægningssoftware.

Data generet fra sensorer skal bearbejdes og anvendes til ruteplanlægning af ordregivers affaldsindsamling via en software løsning integreret med eksisterende affaldsadministrationssystem.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftaleperioden kan af Ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder i alt op til 2 gange.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag i alt 3-5 ansøgere, som opfordres til at deltage i dialogen.

Såfremt der modtages mindre end 3 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Ordregiver foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning for udvælgelsen.

Derudover vil der være særligt fokus på at opnå det bedste konkurrencefelt, således at der både udvælges aktører, som alene kan byde på delaftale 1, aktører som alene kan byde på delaftale 2, samt aktører der kan byde på begge delaftaler, i en relativ ligelig fordeling, så der opnås en fornuftig balance i konkurrencefeltet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der vil ikke ske begrænsning af antallet af løsninger i dialogforløbet. 2 dialogmøder forventes afholdt. Ordregiver forbeholder sig ret til at afholde færre eller flere dialogmøder.

Der ydes vederlag til tilbudsgivere, der afgiver tilbud og ikke tildeles opgaven. Det er en forudsætning, at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten, modtager ikke vederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår:

Egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til nettoomsætning:

Det er et mindstekrav, at nettoomsætningen i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår er på minimum 6 000 000 DKK.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 2 år eller såfremt ansøger endnu ikke har afsluttet et regnskabsår på tidspunktet for ansøgningens afgivelse, er det et mindstekrav, at ansøger fremsender relevant dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

Mindstekrav til egenkapital:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår er positiv.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 2 år, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital er positiv i det regnskabsår, der er afsluttet siden ansøgers stiftelse, og at kravet til nettoomsætning er opfyldt, jf. ovenstående.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste indeholdende leverancer for henholdsvis delaftale 1 og/eller delaftale 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst 3 og højest 6 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

Ved sammenlignelige leverancer forstås projekter, som i størrelse og/eller teknisk kompleksitet svarer til dette projekt. De teknisk komplicerede elementer i det udbudte projekt er f.eks. sammenspillet med Ordregivers eksisterede systemlandskab.

Det er et krav, at ansøgere, der ansøger om deltagelse i dialogen for delaftale 1, skal levere mindst 3 referencer relateret til delaftale 1. Det er et krav, at ansøgere der ansøger om deltagelse i dialogen for delaftale 2, skal levere mindst 3 referencer relateret til delaftale 2. Det er et krav, at ansøgere, der ansøger om deltagelse i dialogen for begge delaftaler, skal levere en referenceliste med mindst 3 referencer til hver delaftale (i alt 6 referencer).

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 1 år, skal ansøger på anden egnet måde dokumentere ansøgers tekniske og/eller faglige formåen, eksempelvis ved dokumentation af de hidtil opnåede referencer i ansøgers eksistensperiode eller fremsende relevant dokumentation for teknisk og/eller faglig formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en arbejds- og uddannelsesklausul. (Aalborg Kommunes sociale klausuler)

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20

Kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet

udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2019