Tjänster - 203557-2020

04/05/2020    S86

Spanien-Sevilla: Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling

2020/S 086-203557

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.3 — Territorial Development
Postadress: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-post: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling

Referensnummer: JRC/SVQ/2019/OP/2190
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

En tjänsteleverantör med styrkt expertis inom finansiell datainsamling efterfrågas för tillhandahållande av data över vilka företag, som investerar mest i forskning och utveckling (FoU). De erfordrade tjänsterna innefattar förmågan att erhålla ekonomiska, finansiella och FoU-relaterade data över företag med global täckning både geografiskt och industriellt. Leverantören ska tillhandahålla skattningar av de erfordrade indikatorerna på företagsbasis och harmoniserade skattningar för alla länder och industrier enligt standarddefinitionerna. Dessa data ska möjliggöra utarbetandet av 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling vid kommissionens JRC-direktorat B.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetsuppgift 1: / Viktning: 35
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetsuppgift 2: / Viktning: 12
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetsuppgift 3: / Viktning: 5
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetsuppgift 4: / Viktning: 8
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 126-307307
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 939202-2020 A08-DE
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/03/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
Nationellt registreringsnummer: DE114131990
Postadress: Hanauer Landstrasse 175-179
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60314
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 2 600 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Baseras på bilaga I - punkt 11.1 (e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 får kommissionen inleda förhandlade förfaranden med den utvalda anbudsgivaren av den nuvarande anbudsinfordran, som består av upprepningen av liknande tjänster som de som omfattas av detta tillkännagivande.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/04/2020