Servizzi - 203727-2017

30/05/2017    S102

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE

2017/S 102-203727

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Chafea
Indirizz postali: Drosbach building A03/41
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Ralitsa Yovcheva-Hahn
Posta elettronika: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2521
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE.

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-sejħa għall-offerti għandha x'taqsam mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE. L-għan ewlieni tal-kuntratti huwa li jipprovdi servizzi fi ħdan il-kuntest tal-provvista ta' tagħrif u l-promozzjoni ta' miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti agrikoli tal-UE. L-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri hija mmaniġġjata mill-promozzjoni tal-Unità tal-Prodotti Agrikoli f'Chafea. Minkejja dan, l-oqfsa ta' kuntratti se jkunu ta' interess għad-DĠ tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u lil unitajiet oħra f'Chafea. Għalhekk, l-għan sekondarju ta' dan il-kuntratt huwa li jipprovdi l-promozzjoni u s-servizzi ta' komunikazzjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni, is-saħħa pubblika, il-politika tal-konsumatur u s-sigurtà tal-ikel.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 71 100 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79950000 Servizzi ta' l-organizzazzjoni ta' fieri ta' l-esibizzjonijiet, u ta' l-organizzazzjoni tal-kongressi
15000000 Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi servizzi għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi. L-attivitajiet ewlenin li se jkunu implimentati taħt dan il-lott huma: delegazzjonijiet tan-negozju ta' livell għoli; seminars, laqgħat ta' diskussjoni u avvenimenti oħra; paviljuni/stends tal-UE ġewwa fieri tal-kummerċ f'pajjiżi terzi. Għal aktar dettalji are l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratti jistgħu jkunu mġedda b'mod awtomatiku għal 3 perijodi addizzjonali ta' 12-il xahar taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm ma tintbgħatx notifika bil-miktub li tistqarr il-kuntrarju mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qabel id-data tal-għeluq tal-oqfsa ta' kuntratti.

It-tul ta' żmien kollu ta' kull qafas ta' kuntratt ma jistax ikun itwal minn 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-servizzi tal-1 lott se jkunu ordnati permezz ta' sistema f'ordni ta' prijorità (mingħajr il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se twaqqaf punteġġi għal massimu ta' 3 kuntratturi f'ordni ta' prijorità li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79950000 Servizzi ta' l-organizzazzjoni ta' fieri ta' l-esibizzjonijiet, u ta' l-organizzazzjoni tal-kongressi
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Istati Membri tal-UE kollha.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi servizzi għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends fl-UE. L-attivitajiet ewlenin li se jkunu implimentati taħt dan il-lott huma: seminars, laqgħat ta' diskussjoni u avvenimenti oħra; żjarat ta' studju fl-Istati Membri tal-UE; paviljuni/stends ġewwa fieri tal-kummerċ fl-UE. Għal aktar dettalji are l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratti jistgħu jkunu mġedda b'mod awtomatiku għal 3 perijodi addizzjonali ta' 12-il xahar taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm ma tintbgħatx notifika bil-miktub li tistqarr il-kuntrarju mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qabel id-data tal-għeluq tal-oqfsa ta' kuntratti.

It-tul ta' żmien kollu ta' kull qafas ta' kuntratt ma jistax ikun itwal minn 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tas-CAP, il-politika tas-saħħa tal-UE, il-programm tal-konsumatur; il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-servizzi tat-2 lott se jkunu ordnati permezz ta' sistema f'ordni ta' prijorità (mingħajr il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se twaqqaf punteġġi għal massimu ta' 3 kuntratturi f'ordni ta' prijorità li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
15000000 Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi tagħrif dwar is-swieq tal-ikel agrikolu tal-pajjiżi terzi lill-IŻM tal-UE u partijiet interessati oħra mis-settur. L-aktar, l-informazzjoni se tinġabar fir-rapporti. Il-kuntratturi se jkollhom jippreżentaw ir-rapporti tas-suq (sħaħ jew sommarji) lir-rappreżentanti tal-KE jew matul laqgħat/avvenimenti organizzati jew permezz ta' webinars. Il-kuntratturi jistgħu jkunu mitluba li jippreżentaw tagħrif ewlieni jew dejta f'rappreżentazzjoni grafika viżiva (e.g. tagħrif grafiku, karti b'tagħrif dwar il-pajjiż, listi tal-verifika jew oħrajn). Għal aktar dettalji are l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratti jistgħu jkunu mġedda b'mod awtomatiku għal 3 perijodi addizzjonali ta' 12-il xahar taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm ma tintbgħatx notifika bil-miktub li tistqarr il-kuntrarju mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qabel id-data tal-għeluq tal-oqfsa ta' kuntratti.

It-tul ta' żmien kollu ta' kull qafas ta' kuntratt ma jistax ikun itwal minn 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-servizzi tat-3 lott se jkunu ordnati permezz ta' sistema f'ordni ta' prijorità (mingħajr il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se twaqqaf klassifika ta' massimu ta' 3 kuntratturi f'ordni ta' prijorità li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79413000 Servizzi ta' konsulenza dwar amministrazzjoni tal-marketing
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
79341400 Servizzi ta' kampanji tar-reklamar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Istati Membri tal-UE kollha u l-pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Taħt dan il-lott il-kuntrattur se jikkunsinna servizzi għall-organizzazzjoni ta' kampanji ta' tagħrif, komunikazzjoni jew marketing jew partijiet ta' kampanja. Għal aktar dettalji are l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratti jistgħu jkunu mġedda b'mod awtomatiku għal 3 perijodi addizzjonali ta' 12-il xahar taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm ma tintbgħatx notifika bil-miktub li tistqarr il-kuntrarju mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qabel id-data tal-għeluq tal-oqfsa ta' kuntratti.

It-tul ta' żmien kollu ta' kull qafas ta' kuntratt ma jistax ikun itwal minn 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tas-CAP, il-politika tas-saħħa tal-UE, il-programm tal-konsumatur; il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Kuntratti taħt ir-4 lott se jingħataw skont il-prinċipju tal-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni bejn il-kuntratturi kollha tal-Oqfsa ta' Kuntratti. L-Oqfsa ta' Kuntratti se jingħataw lil massimu ta' 5 kuntratturi li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 14
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/09/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/09/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Chafea premises, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, meeting room A03/043.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ tal-offerti kif ipprovdut fit-Taqsima IV.2.7 tal-avviż ta' kuntratt. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fuq: Chafea-AGRI-CALLS@ec.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/05/2017