Szolgáltatások - 203753-2017

30/05/2017    S102

Luxemburg-Luxembourg: Az EURDEP rendszer technikai értékelése

2017/S 102-203753

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postai cím: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2530
Ország: Luxemburg
E-mail: vesa.tanner@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EURDEP rendszer technikai értékelése.

Hivatkozási szám: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)Fő CPV-kód
98000000 Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt célja az EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform, Európai Radiológiai Adatcsere Platform) rendszer jelenlegi műszaki bázisának értékelése a rendszernek a közelmúltban történt kibővítése, valamint az IT-technológia fejlődése tükrében. Nevezetesen, a projekt keretében értékelésre kerülnek az EURDEP szerverek elhelyezését („hosting”) biztosító szervezetek (Közös Kutatóközpont, Energiaügyi Főigazgatóság) által tett intézkedések. A projekt keretében értékelni kell az adatcserére vonatkozó intézkedések megbízhatóságát, kockázatértékelést és a nagy keresletre vonatkozó szimulációt kell végezni, továbbá fel kell vázolni a rendszer üzemeltetésének következő 10 évére vonatkozó fejlesztési igényeket.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 58 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— Első jelentés készítése a feladat részleteinek megerősítése céljából.

— Helyszíni szemle végrehajtása az EURDEP rendszer luxemburgi (Energiaügyi Főigazgatóság) és olaszországi (Közös Kutatóközpont, Ispra) komponenseinek felülvizsgálatára irányulóan, amelynek célja a műszaki rendszerek, a szoftverek, a fizikai és az információbiztonságra vonatkozó intézkedések értékelése.

— Az EURDEP partnerek, a BfS (Bundesamt für Strahlenschutz, a németországi szövetségi sugárvédelmi hivatal) és a FEERC (Federal Environmental Emergency Response Centre of Roshydromet – a Roshydromet, az oroszországi szövetségi hidrometrológiai és környezetvédelmi megfigyelési szolgálatának szövetségi környezetvédelmi vészhelyzet-reagálási központja) által fenntartott „FTP mirror” oldalak felülvizsgálata a fizikai és információbiztonsági intézkedések értékelése céljából.

— Az EURDEP (nyilvános és privát) weboldalainak felülvizsgálata a megbízhatóság, a méretezhetőség, az információbiztonság és a felhasználói élmény, elsősorban az interakció kidolgozásának értékelése céljából.

— Stressztesztek végrehajtása a rendszerüzemeltetésen nukleáris vészhelyzet esetére, azaz olyan helyzet szimulálása, amikor az EURDEP nyilvános weboldalai felhasználóinak száma jelentősen megnő, továbbá a weboldalak teljesítményének értékelése.

— Kockázatértékelés elvégzése a rendszerhardvereken és -szoftvereken, különösképpen a tárhelyszolgáltatás folytonosságának, a szoftverek megbízhatóságának, valamint a harmadik felekhez tartozó komponensek, pl. az ECAS hitelesítés lehetséges hatásainak értékelése céljából.

— A végleges jelentés elkészítése. Ez a teljesített projekt eredménye, amelynek átfogó képet kell nyújtania a jelenlegi műszaki intézkedésekről, a kommunikációs megoldásokról és a weboldalakról. A jelentésnek ezenkívül tartalmaznia kell a kockázatértékelés és a stressztesztek eredményeit, és javaslatokat kell megfogalmaznia a rövid és hosszú távon (a következő 10 évben) végrehajtandó műszaki fejlesztésekre vonatkozóan, beleértve a rendszer méretezhetőségének, biztonságának és felhasználói élményének javítására irányuló esetleges javaslatokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 58 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/06/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/07/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Bizottság, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/05/2017