Tjänster - 203756-2017

30/05/2017    S102

Belgien-Bryssel: Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Kroatien

2017/S 102-203756

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Communication
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Information Office in Croatia
E-post: maja.ljubic@europarl.europa.eu
Telefon: +385 14880280
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://www.europarl.hr/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2508
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Kroatien

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/474.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92400000 Nyhetsbyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet inleder detta förfarande i syfte att tilldela ett ramavtal för daglig bevakning av tryckta medier (nationella/regionala), audiovisuella medier (radio, tv) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet). Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP). Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa EP att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92400000 Nyhetsbyråtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: HR HRVATSKA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2508

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Högst 3 förlängningar på 12 månader vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/07/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/07/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europaparlamentet, Information Office in Croatia, Augusta Cesarca 6, HR-10000 Zagreb, KROATIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ombeds att meddela den avdelning som ansvarar för förvaltningen av upphandlingsförfarandet senast 2 arbetsdagar innan datumet för anbudsöppning. Detta ska ske via e-post till maja.ljubic@ep.europa.eu

Högst 2 företrädare får närvara. Anbudsgivare som inte lämnar meddelande kommer automatiskt att nekas tillträde till öppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU)
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (CJEU)
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/05/2017