Services - 203911-2019

02/05/2019    S85    - - Services - Contract notice - Restricted procedure 

Netherlands-Amsterdam: Control, safety or signalling equipment for roads

2019/S 085-203911

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Contact person: Aanbestedingsteam Amsterdam
Telephone: +31 630475883
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Address of the buyer profile: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67b55d4b0a777d1e32ef88fb11011038
Additional information can be obtained from another address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67b55d4b0a777d1e32ef88fb11011038
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

AI 2019-0207 Onderhoud Tunneltechnische Installaties (TTI)

Reference number: AI 2019-0207
II.1.2)Main CPV code
34996000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Onderhoud Tunneltechnische Installaties (TTI)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000
45221240
63712000
45316210
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL329
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk bestaat uit het uitvoeren van dagelijks onderhoud (preventief en correctief onderhoud en storingsopvolging) aan de Tunnel Technische Installaties van de Michiel de Ruijtertunnel, IJ-tunnel, de Spaarndammertunnel en de verkeerscentrale aan de Dijksgracht.

In de drie tunnels zijn twee tunnelbesturingsinstallaties aanwezig, van Siemens en van ABB. In de gunningsfase zal als eis worden meegenomen, dat inschrijvers moeten aantonen dat ze in staat zijn beide installaties te kunnen onderhouden.

De Michiel de Ruijtertunnel (MRT) bevindt zich achter het Amsterdam Centraal Station en loopt evenwijdig aan het IJ. Boven de MRT bevindt zich de IJhal en boven de IJhal een busplatform. Dwars op de MRT, ongeveer in het midden, loopt de Noord-Zuidlijn onder de tunnel door.

De IJ-tunnel (IJT) verbindt Amsterdam Centrumgebied, vanaf de Prins Hendrikkade, met Amsterdam Noord tot aan de Nieuwe Leeuwarderweg/Johan van Hasseltweg en is één van de belangrijkste verkeersaders van de stad.

Het tracé van de Spaarndammertunnel (SDT) wordt bepaald door het dijktracé van de Tasmanstraat/Spaarndammerdijk waarlangs de tunnel buitendijks is gerealiseerd. De tunnel bevindt zich tussen het kruispunt Pontsteiger/Tasmanstraat en de aansluiting op de Spaarndammerdijk.

In de Verkeerscentrale Amsterdam, Dijksgracht 1 te Amsterdam, bevinden zich installaties voor de centrale bediening van alle Amsterdamse wegtunnels. Het onderhoud van enkele installaties in de VCA vormt onderdeel van de scope.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: EMVI-Kwaliteitscriterium / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

n.v.t.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie A. Ervaring met risico gestuurd preventief onderhoud,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie B. Ervaring met preventief en correctief onderhoud (inclusief storingsafhandeling) aan de Tunnel,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie Ervaring met een 24/7 storingsdienst.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De aanbesteding dient medio november afgerond te zijn en het onderhoudscontract moet ingaan op 1 februari 2020.

Om de continuïteit van het tunnelonderhoud te kunnen borgen, is besloten om met de partij die als tweede eindigt een wachtkamerovereenkomst af te sluiten. Deze wachtkamerovereenkomst krijgt een looptijd van één jaar, omdat de ervaring leert, dat na een jaar een aannemer volledig is ingewerkt en dat kan worden bepaald of de partij voldoet aan de eisen.

IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2019
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/06/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2019