Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Lucrări - 204035-2021

23/04/2021    S79

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2021/S 079-204035

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Aquatim S.A. Timișoara
Număr naţional de înregistrare: RO 3041480
Adresă: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300081
Țară: România
Persoană de contact: Florin Sergiu Giurgiu
E-mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquatim.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL 18: Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare

Număr de referinţă: DA 3041480/2020/024FE/R
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează: contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

— execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L = 6 904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L = 6 048 ml (inclusiv subtraversarile);

— execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V = 400 m3, staţie de pompare, staţie de clorinare);

— execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L = 16 649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L = 5 992 ml (inclusiv subtraversarile);

— statii de pompare apa uzata – 8 buc.

Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

(a) Lucrari de constructie;

(b) Testare si punere in functiune;

(c) Remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Durata contractului este de 60 de luni: incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si/sau lucrarilor (24 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioadă de notificare a defectelor/perioada de garantie).

Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, respectiv 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 21 119 769.46 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45233140 Lucrări de drumuri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Localitatea Remetea Mare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează: contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

— execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L = 6 904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L = 6 048 ml (inclusiv subtraversarile);

— execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V = 400 m3, staţie de pompare, staţie de clorinare);

— execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L = 16 649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L = 5 992 ml (inclusiv subtraversarile);

— statii de pompare apa uzata – 8 buc.

Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

(a) Lucrari de constructie;

(b) Testare si punere in functiune;

(c) Remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Valoarea estimata: 22 503 428 RON fara TVA.

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. capitolului 3 „CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, Preambul CL18”.

Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor.

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în capitolul 2 „CS-Specificatii” şi capitolul 3 „CS-Preambul, Liste, Fise tehnice”.

Valoarea contractului include rezerva de implementare (sume provizionate) de 307 700 RON fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor”, Obiectivul strategic 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 178-430743
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 86/AP
Titlu:

CL 18: Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Instalații Pelicanul
Număr naţional de înregistrare: RO 12817165
Adresă: Str. Panselelor nr. 17
Localitate: Lugoj
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 305500
Țară: România
E-mail: instalatiipelicanul@yahoo.com
Telefon: +40 256353320
Fax: +40 256337700
Adresă internet: www.pelicanul.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TB Dezvoltare Serv
Număr naţional de înregistrare: RO36838289
Adresă: Str. Principală nr. 177
Localitate: Boldur
Cod NUTS: RO424 Timiş
Țară: România
E-mail: tb_dezvoltare@yahoo.com
Telefon: +40 756060299
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Urbicon Team
Număr naţional de înregistrare: RO17138408
Adresă: Str. Piața Gării nr. FN
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: licitatii.urbicon@gmail.com
Telefon: +40 254771170
Fax: +40 254771170
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 503 428.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 21 119 769.46 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Aquatim S.A. – Compartimentul juridic
Adresă: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300081
Țară: România
Telefon: +40 256200262
Adresă internet: www.aquatim.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2021